12
07 2019
830

APP ar putea ajunge din nou în subordinea MEI

Agenția Proprietății Publice, aflată în subordinea Guvernului din anul 2017, ar putea ajunge din nou în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative - Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Legea privind delimitarea proprietății publice. Autorii proiectului consideră că, pentru asigurarea implementării politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, este judicios ca organul abilitat cu aceste funcții să fie în subordinea ministerului căruia i s-a încredințat competența de elaborare a politicii în domeniu, și anume MEI. Astfel, ca urmare a aprobării amendamentelor propuse, MEI va coordona și va monitoriza activitatea Agenției în scopul îmbunătățirii performanțelor prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a activității entităților economice cu capital de stat, implementarea mecanismelor pentru diminuarea riscurilor de corupție și dezvoltarea instrumentelor de control la nivel de entitate, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan. Totodată, acesta a propus completarea proiectului cu o modificare ce vizează Legea drumurilor, având la bază același deziderat expus prin intermediul proiectului – atribuirea organului abilitat cu elaborarea politicii în domeniu a dreptului de a coordona și monitoriza activitatea unor entități ce implementează aceste politici. Respectiv, se propune modificarea art. 5 din Lege, astfel încât administrarea drumurilor naţionale să fie asigurată de către organul central de specialitate în domeniul drumurilor, prin intermediul autorității administrative responsabile de implementarea politicii statului, care în momentul actual este ÎS Administrația de Stat a Drumurilor din subordinea APP.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.