25
01 2019
1063

Asigurarea benevolă la BASS

Art. 6 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 prevede că persoanele fizice, care nu se includ în categoriile de plătitori şi de asiguraţi specificaţi în anexa nr.1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale, pot să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). Aceste persoane vor achita o taxă fixă anuală în sumă de 9456 lei, iar pentru persoanele fizice – proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod individual, taxa constituie 2412 lei. Contractul se încheie minim pentru o lună, iar sumele contribuţiilor lunare constituie, respectiv, 788 lei şi 201 lei. Pe bază de contract individual încheiat cu CNAS persoanele fizice pot să se asigure retroactiv, cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice – proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea stabilită pentru anul 2019. Totodată, persoanele fizice care se asigură benevol, achită contribuţiile la momentul încheierii contractului. În cazul rezilierii contractului individual de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada pentru care se încheie contractul menţionat reprezintă perioada asigurată şi se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces. Reamintim că, CNAS a publicat Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.