14
06 2018
838

Asigurarea socială a militarilor din BASS

Militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție vor primi indemnizații din contul bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS). Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop aducerea în concordanță a cadrului normativ ce ține de prestațiile sociale cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Începând cu 1 ianuarie 2017 aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și achită contribuții de asigurări sociale în cuantum de 6% și 23% datorate de angajator. Respectiv, aceste persoane sunt eligibile să primească indemnizațiile din BASS, a spus secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Nelea Rusu. Potrivit documentului, categoriile de angajați menționați vor beneficia din BASS de: • Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă • Prestație pentru recuperarea capacității de muncă • Indemnizație de maternitate • Indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani • Indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav • Ajutor de deces • Ajutor de șomaj. În același timp, indemnizațiile stabilite până la intrarea în vigoare a prevederilor vor fi achitate la locul de serviciu al militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerilor de protecție și colaboratorilor CNA din bugetul de stat. Proiectul reprezintă o nouă etapă de realizare a prevederilor Conceptului de reformă a sistemului de pensii din Republica Moldova și anume reducerea inechităților din sistemul de asigurări sociale și racordarea la principiile de asigurări sociale pentru asigurarea funcționării unui sistem echitabil, sustenabil și transparent, a adăugat secretarul de stat. Aceste categorii de angajați vor beneficia de aceleași garanții sociale ca si toate persoanele asigurate, a specificat Președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga. Pe de altă parte, deputații au solicitat ca pentru lectura a doua autorii să vină cu o analiză comparativă ce ține de mărimea indemnizațiilor persoanelor respective la moment și care vor fi acestea după adoptarea proiectului. Menționăm că legislației în vigoare prevede că persoanele enumerate beneficiază de indemnizații din bugetul de stat la locul de muncă. Potrivit notei informative a proiectului, cheltuielile totale pentru realizarea acestui proiect constituie 77342,9 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.