31
10 2016
5323

Atenţie contribuabili persoane fizice care lucrează într-un singur loc de muncă

Sunteţi obligaţi să vă verificaţi existenţa obligaţiei de declare şi achitare a impozitului pe venit pentru a evita atragerea la răspundere şi achitarea penalităţilor pentru nedeclararea şi neachitarea impozitului pe venit la timp Conform art. 8 alin. (2) lit. e) din CF, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5) din CF, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din CF, sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit: a) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului; a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului; b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
  • obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale de 10128 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1);
  • obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 29640 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
  • obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an;
  • obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 29640 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90;
  • direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
c) persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului; d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului; e) reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) din CF, indiferent de numărul surselor de venit pe parcursul anului, persoanele fizice rezidente care au obligații privind achitarea impozitului sînt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. În conformitate cu art. 182 alin. (2) din CF, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri. Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligațiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcție de răspundere este responsabilă în conformitate cu articolul menționat rămân obligații ale contribuabilului până la stingerea lor deplină în cazul reținerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor de la alte persoane. Articolul 129 pct. 6) din CF stabilește că obligația fiscală este obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, aceasta luând naștere, în conformitate cu prevederile art. 169 din Codul menționat, în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislația fiscal. Potrivit prevederilor Codului fiscal, reținerea prealabilă a impozitului pe venit se aplică aferent veniturilor achitate persoanelor fizice indicate la art. 88-90 din CF. Respectiv, în cazul în care persoana fizică care lucrează într-un singur loc de muncă a observat pînă la finele anului că impozitul pe venit i-a fost reţinut incorect la sursa de plată pe parcursul anului, este în drept să solicite angajatorului să-i facă corectările respective. În situaţia în care angajatorul nu efectuează corectările respective, persoana fizică urmează să-şi calculeze impozitul pe venit care urmează să fie declarat din venitul impozabil obţinut conform cotelor în vigoare în anul respectiv şi să depenă pînă 25 martie a anului următor declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Astfel, după 25 martie a anului următor în care a fost obţinut venit, urmărirea obligației de achitare a impozitului pe venit se realizează deja nu la contribuabilul responsabil de reținere la sursa de plată, ci la persoanele fizice beneficiare a venitului, cărora li s-a efectuat reținerea prealabilă a impozitului. Urmărirea obligației la beneficiarul venitului începe cu următoarea zi termenului stabilit de declarare – 25 martie a anului următor pentru perioada de gestiune pentru care se prezintă darea de seamă fiscal, contribubilul riscînd să fie sancţionat conform art. 260 şi art. 261 din CF, precum şi să achite penalitate conform art. 228 din CF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.