08
02 2019
1494

Auditul intern din sectorul public: confirmarea și menținerea calificării profesionale

Formarea profesională în domeniul auditului intern se va realiza în baza unui Program de instruire, aprobat de Ministerul Finanțelor, care stabilește setul minim de subiecte ale instruirii, structurat în trei trepte de competență profesională. Ministerul Finanțelor propune spre consultări proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public. Regulamentul va substitui actualul Regulament de certificare al auditorilor interni din sectorul public și prevede stabilirea cerințelor de calificare profesională pentru cele trei funcții în domeniul auditului intern – auditor intern, auditor intern superior, auditor intern principal, precum și pentru conducătorul subdiviziunii de audit intern. Documentul prevede că personalul cu funcțiile menționate are obligația să posede certificate de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, care va confirma corespunderea competenței profesionale conform următoarelor trei trepte de instruire: • nivelul de bază, care satisface necesarul de competență profesională pentru funcția de auditor intern • nivelul intermediar – pentru necesarul de competență profesională a funcției de auditor intern superior • nivelul avansat – asigură necesarul de competență profesională pentru funcția de auditor intern principal și este necesar pentru personalul cu funcții de conducere a activității de audit intern. Regulamentul prevede instituirea de către Ministerul Finanțelor a unei Comisii de certificare, constituită din 5 membri permanenți și doi membri supleanți. Calitatea de membri o vor obține persoanele care dispun de studii superioare în domeniul economico-financiar, juridic, administrării publice sau tehnologiilor informaționale și au experiență de muncă de cel puțin 5 ani în management, control financiar public, control financiar public intern sau mediul academic. Regulamentul se referă și la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor. Lista subiectelor de evaluare, aprobate de Comisia de certificare, va fi plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor cu cel puțin 30 zile înainte de data desfășurării examenului. Certificatul de calificare profesională se va elibera de către minister persoanelor care corespund cerințelor de calificare profesională și care au demonstrat nivelul cunoștințelor deținute în domeniul auditului intern prin promovarea examenelor de evaluare pentru nivelele stabilite, precum și persoanelor care dețin certificatele de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern și care au promovat examenul cu privire la cadrul normativ național și specificul sectorului public al Republicii Moldova. Evidența certificatelor eliberate se va ține în Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public. Registrul va conține numărul de ordine al înscrierii, numele și prenumele deținătorului, numărul și data emiterii certificatului de calificare, date privind instruirea profesională etc. Scopul proiectului este consolidarea auditului intern din sectorul public prin dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale persoanelor care practică activitatea de audit intern, ceea ce va permite creșterea valorii adăugate adusă entităților publice de funcția de audit intern. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea privind controlul financiar public intern și a Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020. Documentul poate fi consultat până la 22 februarie curent. Se preconizează că ordinul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.