Știri

Auditul intern în sectorul public. Instruiri pentru nivelul avansat

La 20 mai expiră termenul-limită de depunere a setului de acte pentru  înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, pentru nivelul avansat, cu durata sesiunii de instruire de 62 de ore academice, cu începere din luna iunie. Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, fiind gratuit pentru participanții selectați, anunță autoritatea.
 
Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:

1. formare profesională;
2. experiență profesională;
3. calitate de angajat în sectorul public;
4. după caz, promovarea examenului de evaluare a cunoștințelor corespunzător nivelului precedent al Programului de instruire.

 

Astfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, candidatul va transmite în format electronic la adresa se e-mail: certificare.ai@mf.gov.md, cererea de înmatriculare (formularul cererii este aici), cu anexarea următoarelor acte confirmative:

  • copia buletinului de identitate;
  • curriculum vitae, format Europass;
  • copia diplomei de studii;
  • documentul ce confirmă experiența în muncă;
  • copia certificatului de calificare al auditorului din sectorul public, eliberat de Ministerul Finanțelor, valabil la data intrării în vigoare a HG nr.556/2019 (și anume 29.11.2020), care este echivalent cu certificatul de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public pentru nivelul intermediar.
  • declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor anexate (formularul declarației este aici).

 

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de telefon: 022-262-810, 022-262-818 sau prin mesaj la adresa de e-mail marina.gheorghiu@mf.gov.md.


via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1016 vizualizări

Data publicării:

18 Mai /2022 07:55

Catalogul tematic

Noutăți | Audit

Etichete:

audit intern | instruiri | ministerul finantelor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon