11
06 2020
649

Auditul intern prin asociere

În cadrul entităților publice, care nu dispun de subdiviziune de audit intern proprie în structura organizatorică și nu se află în subordinea unui organ central de specialitate a administrației publice sau a unei autorități a administrației publice locale de nivelul al doilea, se va efectua auditul intern prin asociere.
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere, ce are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice prin asociere. 

Potrivit proiectului, organizarea, planificarea, realizarea şi raportarea activităţii de audit intern prin asociere se va efectua conform prevederilor Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern și cadrului normativ secundar în domeniu.

 Auditul intern prin asociere se realizează în cadrul entităţilor publice care nu au instituită o subdiviziune de audit intern în propria structură, în baza unui acord de cooperare încheiat între două sau mai multe entități publice care cooperează pentru asigurarea activității de audit intern.

Acesta va fi realizat de o subdiviziune de audit intern instituită în structura entității publice organizatoare. Criteriul de bază luat în considerare la constituirea  subdiviziunii de audit intern prin asociere este gruparea liberă a mai multor entităţi publice partenere, pe zone geografice, pe domenii similare pentru organizarea și desfășurarea activității.

Regulamentul prevede că entitatea publică organizatoare va informa Ministerul Finanțelor despre instituirea unei subdiviziuni de audit intern în scopul asocierii, precum și despre încheierea, modificarea sau încetarea acordului de cooperare.

Instituirea activității de audit intern prin asociere este dictată de necesitatea acoperirii cu servicii de audit a tuturor entităților publice. Autoritățile consideră că punerea în practică a acestui mecanism în vederea realizării activității de audit intern va avea un impact benefic asupra gestionării fondurilor publice și a patrimoniului în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Cheltuielile  privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunii de audit intern prin asociere sunt repartizate pe fiecare entitate publică parteneră, în funcţie de numărul de zile/auditor prestate şi sunt specificate în acte adiționale întocmite anual la acordul de cooperare.

Implementarea proiectului va implica cheltuieli financiare  (salariale și de logistică) pentru întreținerea subdiviziunii de audit intern de către entitatea publică organizatoare. Aceste cheltuieli vor depinde de numărul de unități de personal din care va fi constituită subdiviziunea. Potrivit unor calcule estimative, cheltuielile medii salariale anuale pentru întreținerea unei subdiviziuni de audit intern formate din 2 unități de personal vor constitui circa 220 mii lei.

Prevederile Regulamentului nu se vor aplica ministerelor, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, aceste entități fiind obligate să instituie în structura sa organizatorică subdiviziune de audit intern.

Documentul poate fi consultat până la 19 iunie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.