03
11 2017
1689

Auditul situaţiilor financiare. Prima lectură în parlament

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii privind auditul situațiilor financiare, ce are drept obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei, supravegherea publică, precum și cerințele specifice ale auditului entităților de interes public. Potrivit vice-ministrului Finanțelor, Veronica Vragaleva, proiectul dat vine cu instrumente eficente de investigații și măsuri disciplinare pentru a detecta, corecta și preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului. Astfel, va fi anulată cerința de licențiere a activității de audit, care se practică actualmente. Pentru efectuarea activităţii, auditorii și entitățile de audit vor fi înregistrați, în mod obligatoriu, în Registrul public al auditorilor și Registrul public al entităților de audit, deținute de Consiliul de Supraveghere Publică a auditorilor. Pentru a fi înregistrați, solicitanții vor prezenta Consiliului o cerere de înregistrare, cu indicarea numărului de telefon și al adresei de poștă electronică, buletinul de identitate sau permisul de ședere și confirmarea eliberată de entitatea unde este angajat, după caz. Dacă la moment există două faze de acreditare a auditorilor, după punerea în aplicare a legii noi va exista doar una singură, ceea ce va simplifica și activitatea auditorilor, a specificat vice-ministrul. Documentul conține și prevederi noi referitoare la suspendarea activității auditorului și entității de audit, care exclud limita perioadei de suspendare. Proiectul mai reglementează și stagierea în audit, care va avea o durată de cel puțin doi ani și se va efectua sub îndrumarea unui auditor. O altă prevedere a proiectului se referă la reorganizarea Consiliului de Supraveghere al Auditului, care se va transforma în Consiliul de Supraveghere Publică a auditorilor , iar finanțarea sistemului de supraveghere publică a profesiei va fi efectuată atât din cotizațiile și plățile efectuate de auditori și entitățile de audit, cât și din contul subvențiilor de la bugetul de stat, primite prin intermediul Ministerului Finanțelor. Documentul mai stipulează că pentru asigurarea calității auditului la entitățile de interes public și la cele mari, stabilite conform Legii Contabilității și raportării finciare sau la alte întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, entitatea de audit va trebui să aibă angajați nu mai puțin de doi auditori. Proiectul votat în prima lectură se referă și la asigurarea riscului de audit. Pentru aceasta entitatea de audit va încheia cu asiguratorul contract de asigurarea de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitatea profesională, obiectul de asigurare fiind contractul de audit sau auditul. De asemenea, entitatea de audit va constitui provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului. Entitățile de audit care efectuează auditul la entitățile de interes public va prezenta Consiliului de Supraveghere Publică a auditorilor și va palsa pe pagina web, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune, raportul privind transparența, care va fi disponibil pe pagina web oficială proprie minimum 5 ani de la data publicării. Potrivit Președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă , proiectul conține un șir de prevederi noi în raport cu Legea nr.61 din 2007 privind activitatea de audit, care se propune a fi abrogată. Printre cele mai importante elemente noi, Comisia a evidențiat principiile de etică profesională, independența și garanțiile independenței, secretul profesional, organizarea activității profesiei de audit, dosarul de audit, raportul privind transparența, a menționat deputatul. În prezent, în Moldova sunt înregistrate 120 de entități de audit, în cadrul cărora își desfășoară activitatea 202 auditori. În caliatate de stagiari sunt înregistrați 19 auditori. Legea privind auditul situațiilor financiare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.