12
06 2018
2038

Autovehiculele hibride ar putea fi scutite de taxa pentru folosirea drumului

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede completarea art. 343 al Codului fiscal care stabileşte înlesnirile în cazul achitării taxei pentru folosirea drumulurilor, cu un alineat nou privind scutirea autovehiculelor de tip hibride de 50% de la această taxă. La momentul actual, taxa de drum pentru această categorie de vehicule este calculată prin aceeași metodă ca la autovehiculele convenționale cu sistem de propulsie bazat exclusiv pe motorizare cu ardere internă, în funcție de capacitatea motorului cu aprindere. Astfel, sunt situații în care anumite modele de hibride sunt taxate mai mult decât modelele cu propulsie convențională, deși au emisii CO2 mai mici, se menționează în nota proiectului. Scopul proiectului constă în racordarea cadrului legal în vederea scăderii emisiilor de gaze cu efect de seră, în contextul în care, țara noastră și-a asumat angajamente în acest sens prin Legea nr.78 din 04.05.2017 privind ratificarea Acordului de la Paris. Autorul proiectului consideră că astfel se va încuraja utilizarea mijloacelor de transport ecologice, dezvoltarea sectorului energiei alternative și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. Autorul mai aduce drept exemplu Codul fiscal al României, unde se stipulează că nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele acționate electric.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.