15
07 2017
1613

Băncile din RM ar putea implementa, începând cu anul următor, un nou sistem de reglementare bancară

Proiectul de lege ce prevede transpunerea Standardelor Basel III aferente cerinţei de capital şi reglementarea la nivelul actului legislativ a tratamentului prudenţial a diferitor riscuri, cum ar fi de credit, de piaţă, operaţional etc. a fost votat în prima lectură. Potrivit vice-guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Cristina Harea, Republica Moldova este una din puţinele ţări care utilizează un sistem vechi de supraveghere, adoptat încă în anii 80. Republica Moldova încă continuă să se conducă în reglementare şi supraveghere de standardele internaţionale, care au fost adoptate în 1988, adică care au aproape 30 de ani - aşa numitele standarde Basel I, pe când toate ţările din regiune, ţările CSI, dar şi alte state care se află la aceeaşi etapă de dezvoltare cu ţara noastră, deja au purces la implementarea standardelor BASEL II şi BASEL III. Întrebată de deputaţi de ce se propune trecerea de la Basel I direct la Basel III, vice-guvernatorul a menţionat următoarele: De fapt, Basel III au la bază cerinţele Basel II, fiind adăugate doar câteva cerinţe noi, cum ar fi lichiditatea sau levier. Noi planificăm o implementare etapizată, iar cerinţele care vor fi de anul viitor refectă în cea mai mare parte Basel II, iar cele ce ţin de Basel III se planifică a fi puse în practică începând cu anul 2019. Nu e corect spus că sărim peste Basel II, noi implementăm cerinţele acestuia în procesul implementării Basel III. Potrivit proiectului, noua lege se va baza pe cerinţele prudenţiale stabilite pentru bănci şi supravegherea prudenţială a băncilor de către BNM. Astfel, în îndeplinirea funcţiei de supraveghere prudenţială, de investigaţie şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute, BNM va putea dispune de competenţele necesare şi acţiona în mod independent, iar în acest sens Banca Naţională va încheia acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu alte autorităţi competente din Republica Moldova. Considerăm că acest proiect vine să reprezinte o nouă etapă de reformare a sistemului bancar şi să sporească stabilitatea sistemului, precum şi să restabilească încrederea populaţiei. Proiectul va substitui existenta lege a instituţiilor financiare, o lege care a fost modificată deja de circa 50 de ori şi nu mai reprezintă un cadrul de reglementare coerent, a specificat Cristina Harea. Vice-guvernatorul s-a mai referit şi la beneficiile noului standard atât pentru bănci, cât şi pentru supraveghetor. Noile cerinţe incluse în acest proiect de lege urmăresc un şir de obiective, cum ar fi, pentru bănci - dezvoltarea unui cadru de guvernanţă corporativă cu descrierea responabilităţilor faţă de factorii de conducere, instrumente de gestiune a riscurilor. Dacă până acum băncile reglementau doar riscurile de credit, acum vor trebui să gestioneze o multitudine de riscuri cu care se ciocnesc în activitatea lor zilnică. Din punct de vedere a supraveghetorilor, acest nou cadru oferă mai multe instrumente în prevenirea şi minimizarea unor eventuale deficienţe în activitatea băncilor la etpae incipiente, astfel asigurând o mai bună stabilitate a sectorului bancar şi protecţie a intereselor deponenţilor, a explicat Cristina Harea. Acest proiect de lege este elaborat pentru executarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE şi ţine cont de cele mai bune standarde şi practici internaţionale, inclusiv aşa numitele standarde BASEL III aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supravegehere. Proiectul a fost elaborat cu ajutorul specialiştilor de la Banca Centrală a Olandei şi Banca Naţională a României. Menţionăm că standarde BASEL III se deosebesc de standardele BASEL I şi BASEL II prin faptul că au o sferă de acoperire extinsă, iar măsurile sunt microprudenţiale, adică se adresează riscurilor individuale ale băncilor. Acesta mai include cerinţe care promovează constituirea de rezerve de capital în vremurile bune, care pot fi folosite în perioadele de stres, precum şi reguli clare de conservare a capitalului pentru a preveni distribuirea necorespunzătoare a acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.