09
02 2018
483

Banii utilizați contrar destinației vor fi remiși la buget

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate în mărimea sumei respective, până la finele anului bugetar, la bugetul de la care au fost primite.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop îmbunătățirea disciplinei fiscale și a managementului riscurilor bugetar-fiscale, precum și alinierea la practica bancară internațională.

Proiectul prevede că, în cazul în care suma transferurilor utilizate contrar destinației, constatată în urma controalelor efectuate, nu va fi virată la bugetul respectiv, aceasta va fi restabilită în mod forțat prin intermediul relațiilor interbugetare.

În cazul instituțiilor bugetare amplasate peste hotarele țării, soldurile mijloacelor bănești înregistrate în conturile acestora la data încheierii anului bugetar, vor fi utilizate în anul bugetar următor în contul finanțării de la buget a alocațiilor aprobate.

Totodată, bugetul provizoriu va fi format și executat în corespundere cu legea bugetară din anul precedent, ținându-se cont și de volumul transferurilor în bugetul provizoriu, ce urmează a fi aprobate la nivelul celor prevăzute în bugetul de la care se efectuează aceste transferuri.

Proiectul mai prevede că autoritățile bugetare vor putea efectua plăți curente doar după achitarea datoriilor cu termen de achitare expirat.

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale va fi completată cu o prevedere ce se referă la restricții și penalități. Astfel, Ministerul Finanțelor va aplica măsuri restrictive cu caracter temporar pentru autoritățile bugetare și alți beneficiari de mijloace bugetare, care nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările depistate.

În același timp, prin acest proiect se solicită extinderea cu 30 de zile a termenului de prezentare Parlamentului de către Guvern a raportului semianual privind executarea bugetului public național şi a componentelor acestuia pe anul bugetar în curs. Potrivit legii în vigoare, acest raport se prezintă până la 15 august.

Totodată, se propune abrogarea art.49 din lege, ce se referă la limitele macrobugetare pe termen mediu şi prevede că, începând cu ciclul bugetar pe anii 2017-2019, Parlamentul aprobă aceste limite întru sporirea rolului cadrului bugetar pe termen mediu, ca instrument de fundamentare a proiectelor bugetelor anuale.

O altă modificare se referă la schimbarea succesiunii stingerii datoriilor expirate aferente împrumuturilor acordate sau recreditate de Ministerul Finanţelor , precum şi a împrumuturilor achitate din contul bugetului de stat conform garanţiei de stat, care la moment este efectuată astfel: suma principală a împrumutului, dobânda şi alte plăţi, penalitate. Autorii propun ca aceste datorii să fie stinse după următoarea ordine: penalitatea, dobânda, alte plăţi, suma principală a împrumutului.

Necesitatea acestei modificării se bazează pe faptul că stingerea datoriilor după modelul existent sporește riscul de neîncasare a mijloace financiare, precum și ratarea veniturilor viitoare, deoarece, în cazul achitării prioritare a sumei de bază, aceasta nu va putea genera dobânzi în viitor, menținând totodată arierate la plăți de deservire a împrumutului.

Documentul va putea fi consultat până la 23 februarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.