13
04 2020
1317

BASS-2020: revizuirea veniturilor și cheltuielilor

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și a înaintat pentru consultări proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 (Legea nr.173/2019). Acesta a fost elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru neadmiterea perturbării procesului de asigurare cu plăți sociale a beneficiarilor, în condițiile stării de urgenţă instituite pe teritoriul RM pe perioada 17 martie - 15 mai 2020 prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020. Astfel, indicatorii BASS sunt armonizați cu indicatorii incluşi în proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 cu scopul implementării unor măsuri adoptate în regim de urgenţă și care urmează a fi aplicate imediat și au drept scop diminuarea impactului negativ al pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiei naţionale şi stabilităţii bugetare. Conform proiectului, veniturile și cheltuielile BASS pentru anul curent se precizează prin majorare cu circa 378,8 mil. leide la 23,5 mld. lei până la 23,87 mld. lei. La partea de venituri, se propun următoarele precizări: contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se precizează de la 14,78 mld. lei până la 14,097 mld. lei, fiind prognozată o descreștere cu 682,3 mil. lei, dintre care: • contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori – cu 501,3 mil. lei • contribuţii individuale – cu 156 mil. lei • contribuţii virate de persoanele neangajate – cu 25, mil. lei. Sunt propuse majorările transferurilor primite de la bugetul de stat de la 8,6 mld. lei până la 9,6 mld. lei sau cu 1,06 mld. lei, dintre care: – transferurile curente primite cu destinaţie specială (pentru prestaţii şi alte plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din mijloacele bugetului de stat) – cu 371,4 mil. lei – transferurile curente primite cu destinaţie generală (pentru acoperirea deficitului BASS) – cu 689,66 mil. lei. În aspectul categoriilor economice, cheltuielile BASS se propune a fi precizate în felul următor: cheltuielile pentru bunuri şi servicii se vor majora cu 10,2 mil. lei, dintre care 6,7 mil. lei vor fi destinate cheltuielilor pentru mentenanța și dezvoltarea Sistemului Informaţional „Protecţia Socială” şi altor componente informaţionale, iar 3,5 mil. lei reprezintă suma cheltuielilor pentru serviciile de distribuire, calculată reieșind din suma majorării prestațiilor sociale. Cheltuielile pentru prestaţiile sociale, aprobate în sumă de 23,06 mld. lei, vor fi majorate cu 367,9 mil. lei şi vor constitui 23,42 mld. lei. Totodată, în proiect este reflectată suma soldului de mijloace bănești înregistrat la sfârșitul anului bugetar 2019 (163 mil. lei), care a fost restituit în anul 2020 la bugetul de stat, conform art.70 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.