Știri

BNM: deficitul contului curent al balanței de plăți a RM s-a redus

Conform datelor provizorii  privind evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020publicate de Banca Națională a Moldovei, deficitul contului curent al balanței de plăți a RM, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit $188,80 mil., în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

 

Recesiunea economică înregistrată de majoritatea partenerilor comerciali, deprecierea valutelor acestora, perturbarea lanțurilor valorice globale au contribuit la scăderea exporturilor moldovenești (deși nesemnificativă). Totodată, diminuarea prețurilor mondiale la petrol a avut un impact pozitiv asupra balanței comerciale.

 

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit $717,91 mil., aprofundându-se cu 2,3 la sută. Exportul de bunuri înregistrat în balanța de plăți (fără bunurile după/pentru prelucrare) a totalizat $537,34 mil. (-0,7 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2019). În pofida scăderii considerabile a volumului fizic al bunurilor exportate (-10,8 la sută), valoarea exporturilor s-a redus nesemnificativ grație majorării prețurilor (+3,2 la sută).
 

Din punct de vedere geografic, scăderea exporturilor a fost determinată de categoria „alte țări” (altele decât UE și CSI), exporturile către acestea diminuându-se cu 25,5 la sută față de trimestrul I 2019. Exporturile către țările CSI, de asemenea, au scăzut cu 7,1 la sută, în timp ce exporturile către țările UE-27 (fără Marea Britanie) au crescut cu 14,0 la sută. În exporturile de bunuri au predominat, ca de obicei, produsele agroalimentare (în creștere cu 1,1 la sută comparativ cu trimestrul I 2019), cu o pondere de 63,1 la sută din total.

 

Majorarea importului de bunuri, de asemenea, a fost modestă. Importul de bunuri înregistrat în balanța de plăți (fără bunurile după/pentru prelucrare) a constituit $1 255,25 mil. (+1,0 la sută comparativ cu trimestrul I 2019). Produsele agroalimentare au prevalat și în structura importurilor cu o pondere de 19,0 la sută, importul acestora crescând cu 15,5 la sută, urmate de produsele minerale (în scădere cu 14,4 la sută), cu o pondere de 16,8 la sută. Cu toate că volumul fizic al bunurilor importate a crescut (+5,2 la sută), majorarea importurilor a fost temperată de scăderea prețurilor la bunurile importate (-4,9 la sută), în special la produsele minerale (-16,7 la sută). Din cauza că prețurile bunurilor exportate s-au majorat, iar cele ale bunurilor importate au scăzut, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri s-a îmbunătățit și a constituit 108,5 la sută.

 

Balanța comerțului exterior cu servicii, deși a rămas excedentară ($84,06 mil.), a continuat tendința negativă care s-a început în trimestrul III 2019 și a scăzut cu 11,4 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2019. Declinul înregistrat în balanța serviciilor a fost determinat de scăderea exporturilor (-3,1 la sută față de trimestrul I 2019), importurile rămânând constante. În cadrul exporturilor, a continuat trendul descendent al serviciilor de prelucrare a materiei prime, al căror export s-a diminuat cu 21,6 la sută. Au scăzut și exporturile de servicii de transport (-12,4 la sută), în mare parte din cauza transportului de mărfuri (-16,8 la sută), în special prin conducte şi reţele electrice și pe cale ferată, în timp ce exportul de servicii de transport pasageri s-a majorat (+6,4 la sută). Impactul negativ a fost estompat în continuare de creșterea semnificativă a exporturilor de servicii de informatică (+29,8 la sută).


via | www.bnm.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

1099 vizualizări

Data publicării:

02 Iulie /2020 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

BNM | deficit | balanta comerciala | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon