01
10 2019
417

BNS: în Moldova 11,3% de locuitori au depășit vârsta de 80 de ani

La începutul anului 2019, în Republica Moldova 558,4 mii persoane au depăşit vârsta de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită. Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, fiecare a treia persoană are între 60-64 ani, iar 11,3% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani, comunică Biroului Național de Statistică. Totodată, conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2019, numărul pensionarilor a constituit 703,9 mii persoane, inclusiv 21,4 mii pensionari angajați ai organelor de forță. Circa 75% din totalul pensionarilor sunt cei pentru limita de vârstă – 526,7 mii. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețin o pondere de 91,0% în totalul pensionarilor pentru limita de vârstă, dintre aceștia 67,7% fiind femei. Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă la 1 ianuarie 2019 a constituit 1643,7 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 12,8%, iar, comparativ cu anul 2014, aceasta s-a majorat cu 47,5%. Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă în cazul bărbaţilor constituie 1940,1 lei comparativ cu 1520,2 lei în cazul femeilor. Datele mai denotă că valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari în anul 2018 a constituit 1574,2 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1,7%. Minimul de existenţă pentru pensionari diferă în funcţie de mediul de reşedinţă: pentru pensionarii din oraşele mari acesta constituie 1765,8 lei comparativ cu 1485,0 lei pentru cei din sate şi 1590,5 lei pentru cei din alte oraşe. Conform statisticii oficiale, mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă acoperă valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de 104,4% în anul 2018 comparativ cu 83,0% în anul 2014. În cazul bărbaţilor, aceasta acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 123,2%, iar în cazul femeilor – de 96,6%. În același timp, cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă a constituit 1025,0 lei și acoperă valoarea minimului de existență pentru pensionari în proporție de 65,1%. Pe de altă parte, circa 23% din pensionari pentru limita de vârstă sunt angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei. Pentru 496 persoane prestațiile respective sunt transferate peste hotare conform acordurilor bilaterale, mărimea medie a acestora constituind 1202,7 lei. În anul 2018, conform datelor Agenției Naționale de Asistență Socială au activat circa 2,1 mii lucrători sociali, care au prestat servicii de îngrijire la domiciliu pentru 19,4 mii de beneficiari, dintre care 70% sunt din mediul rural. Potrivit datelor, pe parcursul anului 2018, în țară au activat 65 cantine de ajutor social, care au deservit lunar 3,6 mii persoane comparativ cu 7,9 mii persoane în anul 2017. Totodată, persoanele în vârstă beneficiază și de alte prestaţii, ajutoare şi servicii sociale, cum ar fi: ajutorul social pentru perioada rece a anului, suport financiar pentru pensionarii a căror pensie nu depăşeşte cuantumul de 1500 lei, alocaţie lunară pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial, victime ale represiunilor politice, ajutor de deces, alocaţie lunară pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat, compensaţie lunară pentru transport, bilet de tratament de recuperare/reabilitare medicală etc. Reamintim că astăzi, 1 octombrie, este marcată Ziua Internațională a persoanelor în vârstă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.