17
03 2022
511

Bonul fiscal – instrument de protecție a drepturilor consumatorilor

Dacă nu primiți bonul fiscal, aveți obligația să-l solicitați. În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat fără plata contravalorii acestuia. Vânzătorii și prestatorii de servicii vor fi obligați să afișeze la vedere respectiva informație, prevede inițiativa legislativă de modificare a Legii nr.105/2003  privind protecția consumatorilor, ce are ca scop responsabilizarea agenților economici să ofere bonurile fiscale, precum și să respecte legislația fiscală, achitând onest toate impozitele și taxele stabilite. Documentul a fost inclus pe agenda comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.

 
Totodată, proiectul prevede interzicerea oferirii unui alt document decât bonul fiscal, care să ateste plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate.

 
Autorii consideră că implementarea prevederilor acestui proiect va spori nivelul de protecție a consumatorilor, deoarece vor contribui la revendicarea și protejarea drepturilor în cazul unor eventuale reclamații. Conform legislației, consumatorul poate revendica reclamațiile doar în cazul prezentării unui act justificativ (bonul fiscal) care confirmă procurarea unui produs/serviciu. În lipsa acestuia, reclamațiile nu pot fi examinate și soluționate, prin urmare,  înmânarea bonului fiscal oferă suport juridic în protecția drepturilor consumatorilor.
 
Proiectul a primit aviz pozitiv din partea membrilor comisiei și va fi prezentat pentru examinare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării inițiativei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.