07
07 2017
640

Bugetul 2016: Cele mai multe mijloace neexecutate s-au înregistrat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016 a fost prezentat în Parlament, Legislativul aprobând executarea bugetului anului trecut. Potrivit datelor, bugetul de stat pe anul 2016 a fost executat, la venituri, în sumă de 28,86 mld. lei. La partea de cheltuieli, bugetul a fost executat în sumă de 32,31 mld. lei, iar deficitul a constituit 3, 43 mld. lei. Conform Ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, politica bugetar-fiscală pentru anul 2016 a fost îndreptată spre depășirea crizei și consolidarea bugetului, iar implementarea măsurilor ferme de către Guvern, în acest scop, au condus la semnarea, în noiembrie 2016, a Acordului privind politicile financiare și economice cu Fondul Monetar Internațional, urmare a acestui fapt fiind deblocarea finanțării externe din partea partenerilor de dezvoltare. Pe parcursul primelor şase luni a fost executat un buget provizoriu, deoarece în anul 2015 nu a fost aprobat bugetul de stat în termenii stabiliţi. Ne-am confruntat cu situaţia unei majorări fără precedent a ratelor dobânzilor, astfel, la începutul anului 2016, ratele la valorile imobiliare de stat au ajuns la nivel de 26%, dar acţiunile comune ale Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale au permis micşorarea acestora, către sfârşitul anului, la 6,3%, a menţionat Ministrul. Confom Raportului, executarea bugetului la partea de venituri a fost cu 2,6% sub nivelul prevederilor bugetului rectificat. Cheltuielile au fost executate cu 1,5 mld. lei sub nivelul prevederilor bugetului, iar, în mare parte, neexecutarea a fost înregistrată în proiectele finanţate din surse externe, circa 825 mil.lei La acest capitol, Ministerul Finanţelor a informat că cele mai multe mijloace nevalorificate au fost înregistrate la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în sumă de 500 mil. lei. Alte ministere care nu au valorificat mijloacele respective sunt Ministerul Economiei, cu circa 48 mil. lei, Ministerul Justiţiei – 12 mil lei etc. Încasările din impozite şi taxe au depăşit suma planificată cu 54,4 mil.lei. În acelaşi timp, Preşedintele Curţii de Conturi, Veaceslav Untilă, prezent în plenul Parlamentului, a menţionat unele încălcări identificate în procesul auditului bugetului de stat pe anul 2016: • clasificarea neconformă obţinută din vânzările terenurilor şi a clădirilor, în urma licitaţiilor efectuate de către Agenţia Proprietăţi Publice, fiind vorba de 11 şi, respectiv, 9,9 mil. lei • clasificarea neconformă a mijloacelor destinate subvenţionării producătorilor agricoli • achitarea de către executori de buget a cotelor de membru al organizaţiilor internaţionale, în sumă de 33,8 mil.lei şi de către Ministerul Finanţelor, în sumă de 2,6 mil. lei, fără includerea organizaţiilor la care s-au efectuat plăţile, în Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale la executarea angajamentelor asumate de organizaţiile internaţionale • clasificarea neconformă a cheltuielilor destinate întreţinerii staţiei MIR, în sumă de 5 mil. lei Multe recomandări ale Curţii au fost depăşite în timpul efectuării auditului. Vreau să doresc Ministerului Finanţelor ca cele 5 cerinţe şi 13 recomandări care au fost formulate să fie duse până la capăt, a menţionat Preşedintele Curţii de Conturi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.