04
07 2018
957

Bunurile destinate rezervelor de stat ar putea fi scutite de TVA

Livrarea bunurilor materiale fungibile (produse alimentare, cereale, etc.) în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora, conform prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, ar putea fi scutită de TVA. Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede completarea Codului fiscal, mai exact a art.95 alin.2 ce se referă la obiectele impozabile cu TVA. Astfel, se propune ca livrarea bunurilor menționate să nu constituie obiect impozabil cu TVA. Scopul modificărilor constă în excluderea cazurilor de prejudiciere financiară a statului, precum şi împrospătarea calitativă şi în volumele necesare a bunurilor materiale în rezervele statului. În nota proiectului se menționează că Agenţia Rezerve Materiale întâmpină probleme la împrospătarea bunurilor materiale în rezervele de stat, creată în urma impozitării duble a agenţilor economici cu TVA în procesul de înlocuire a bunurilor. Totodată, se menționează că, în conformitate cu planul de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele de stat pentru anul 2018, prestatorii serviciilor de păstrare a bunurilor materiale din rezervele statului urmează să împrospăteze bunuri în sumă de circa 194 mil. lei. Pentru înlocuirea acestora, agenții economici trebuie să achite în buget circa 32,3 mil. lei TVA, din care cauză ei refuză de a mai efectua împrospătarea bunurilor. În aceste condiții, Agenția Rezerve Materiale, fiind impusă de situație, urmează să efectueze de sine stătător împrospătarea, prin comercializare, fără TVA, a bunurilor, iar ulterior - procurarea altora, proaspete, dar cu TVA. Сheltuielile financiare suportate pentru achitarea TVA la împrospătarea bunurilor materiale, pot provoca diminuarea volumului bunurilor împrospătate cu 20%. Proiectul nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Amintim că potrivit alin.2 art.95 din Codul fiscal, nu constituie obiecte impozabile cu TVA: • livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere sau în cadrul regimului de antrepozit vamal; • venitul sub formă de dobândă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing; • livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vânzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfârşit de an a sumei respective; • transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic; • valoarea nominală a tichetelor de masă percepută de către operatori şi de către unităţile comerciale/de alimentaţie publică, cu excepţia valorii serviciilor prestate de către operatori, în conformitate cu Legea cu privire la tichetele de masă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.