22
02 2021
485

Bunurile sechestrate de organele vamale vor fi transmise SFS pentru comercializare

În cazul în care plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor în contul stingerii acesteia nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal va transmite bunurile sechestrate Serviciului Fiscal de Stat pentru comercializare, prevede Ordinul cu privire la modificarea Anexei nr. 32 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amânarea sau eşalonarea plăţilor”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în „Monitorul oficial” din data de 19 februarie curent.

 

De menționat că, până la operarea modificării în Anexa 32, aceasta prevedea că organul vamal ce a sechestrat bunurile plătitorului vamal ce nu şi-a stins obligaţia vamală, le transmitea „organului abilitat să le comercializeze”.

 

Amintim, pct. (1) al art. 203 din Codul fiscal prevede că comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către contribuabil doar după coordonarea cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu acceptul acestuia. Comercializarea bunurilor sechestrate ale persoanei fizice se efectuează de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Codului de executare.

 

Totodată, același articol stabilește că evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente din Lista aprobată anual de SFS, iar  preţul de comercializare a bunurilor trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea de piaţă evaluată şi valoarea contabilă.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.