01
03 2018
1375

Carnetul TIR se scumpeşte

Executivul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 28 februarie curent, hotărârea de modificare a Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1086 din 25 noiembrie 1997. Cabinetul de miniştri a decis să majoreze cuantumul asociaţiei garantate. Astfel, pentru fiecare carnet TIR se garantează achitarea taxelor şi impozitelor vamale în limita sumei de 100 mii euro, iar suma indicată se va achita în lei moldoveneşti la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a Moldovei în ziua precedentă zilei de plată. Amintim, că anterior această sumă constituia 60 mii euro. Prin acelaşi document a fost decis ca să nu se admită perfectarea actelor vamale pentru transportarea mărfurilor incluse în Lista mărfurilor care necesită o limită sporită de garanţii (anexa nr.2 la Convenţia TIR, 1975) în cazul prezentării carnetului TIR cu limită de garanţie de cel mult 100 mii euro sau a carnetelor TIR "Articole de tutun". Până la adoptarea acestei hotărâri cuantumul de asemenea constituia 60 mii euro. Ministerul Finanţelor, care este autorul proiectului, susţine că majorarea garanţiei financiare până la 100 mii euro pentru fiecare carnet TIR utilizat pe teritoriul Republicii Moldova, va garanta achitarea taxelor de import sau de export exigibile până la concurenţa valorii maxime a garanţiei de 100 mii euro pentru cazurile în care Serviciul vamal al Republicii Moldova va proba abateri de la legislaţia vamala în cadrul operaţiunilor de tranzit sub acoperirea carnetului TIR pe teritoriul moldovenesc şi va înainta pretenţiile respective către Asociaţia garantă pentru Republica Moldova - Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA). Suplimentar a fost comunicat, că Serviciul Vamal şi Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova au încheiat Acordul privind modificarea capitolului “Acte de garanţie carnet TIR” din 14 aprilie 1993, care prevede substituirea sumei de 60 mii euro cu suma de 100 mii euro. Punerea în aplicare a acestor prevederi nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.