Știri

Cashback: aspecte fiscale și contabile, în ediția din octombrie a P.P. „monitorul fiscal FISC.md”

În ultima perioadă cashback-ul devine un instrument utilizat tot mai frecvent, însă uneori utilizatorii nu iau în calcul toate aspecte ce țin de această alternativă a reducerilor directe. Din acest motiv ne-am propus ca în noua ediție a revistei „monitorul fiscal FISC.md” să dezvăluim mai multe detalii despre cashback din perspectivă contabilă și fiscală. Articolul intitulat „Кэшбэк (cashback): правила бухгалтерского учета и налогообложения” este elaborat de Natalia Zlatina și este disponibil în rubrica Contabilitate practică.
 

Tot în această rubrică vă propunem să examinați:

 • Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Страхование имущества и персонала, обязательное социальное и медицинское страхование (autori Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu)
 • Contabilizarea activelor primite cu titlu gratuit (elaborat de Lidia Foalea)
 • Vânzarea autoturismului vizavi de vânzarea camionului utilizat în activitatea de întreprinzător pe care au fost instalate acumulatoare și anvelope procurate aparte (scris de Marina Brihuneț)
 • Perfecționarea planului de conturi specific activității Asociațiilor de economii și împrumut (autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan).

 

În rubrica Practica fiscală aveți ocazia să consultați două articole elaborate de Victoria Belous – despre regimul fiscal al devidendelor și aspectele fiscale aferente inventarierii și rezultatelor acesteia. Rubrica mai oferă articolele „Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях”  (autor Iuliana Țugulschi) și „Местные сборы. Аннулирование максимальных ставок” (elaborat de Ludmila Mițova).

 

În compartimentul dedicat sectorului agrar vă propunem materialul întitulat „Calcularea costului unitar al produselor plantațiilor pomicole”, elaborat de noul nostru autor – Igor Balan, doctor în economie, conferențiar universitar, ULIM.

 

În rubrica Sectorul extractiv, autorii Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc ne propun un articol despre contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție la entitățile cu activitate extractivă.

 

Un articol extrem de actual, „Magazin online ≠ Facebook ≠ Instagram≠ Landing Page”, a fost  elaborat de Andrei Jizadan și este publicat în rubrica dedicată sectorului IT.

 

Tradiționl, în rubrica Legislația muncii autorul nostru Olga Donciu ne propune trei articole. De această dată autorul vine cu:

 • Правовая база выполнения поденщиком неквалифицированных работ
 • Restricţii legale privind efectuarea muncii de noapte
 • Увольнение работника за отсутствие на работе без уважительных причин.

 

În rubrica Expert vă propunem articolul cu genericul „Evenimente ulterioare datei raportării în exemple”, elaborat de Veaceslav Ciobanu.

 

Despre corelarea între dările de seamă aferente asigurărilor sociale de stat veți afla din articolul elaborat de Clara Sorocean, publicat în aceiași rubrică. Tot aici aveți ocazia să consultați articolul „Amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate – un avantaj în activitatea importatorilor”, al cărei autor este Maria Bîrcă, șef al Secției valoarea în vamă din cadrul Serviciului Vamal.

 

În rubrica Consultații juridice vă propunem următoarele două articole:

 • „Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse” semnat de Victoria Belous
 • „Răspunderea subsidiară față de creditori în cazul insolvabilității debitorului din culpa fondatorilor și membrilor organelor de conducere”, autori Marin Morcov și Roman Vieru.

 

În rubrica Microfon, autorul nostru fidel Liliana Agarcova ne propune articolul „Косвенные методы оценки налоговых обязательств физических лиц”.

 

În ediția nr. 6(69) oferim și răspunsuri elaborate de Igor Lazari și Natalia Arhilei la unele întrebări ce de mai mult timp sunt puse de contribuabili. Autorii vin cu precizarea aspectelor ce se referă la următoarele situații:

 • Contribuabilul nu a declarat suma TVA spre deducere în perioada fiscală anterioară. Modalitatea de corectare a Declarației TVA
 • Aprecierea depășirii plafonului pentru înregistrarea subiectului impozabil al TVA și livrările scutite de TVA cu drept de deducere (export)
 • Aplicarea TVA pe principiul taxării inverse, în cazul procurării mărfurilor scutite de TVA fără și cu drept de deducere
 • Вычет НДС по авансу, уплаченному предприятию в процессе несостоятельности
 • Condițiile restituirii din buget a TVA întreprinderii care este beneficiar al unui proiect de asistență tehnică
 • Modalitatea de ajustare a TVA în cazul schimbării destinației avansului primit
 • Comisionarul: apreciem pragul de înregistrare ca plătitor TVA.

 

Tot în rubrica Întrebări și răspunsuri găsiți articolele elaborate de Ludmila Mițova:

 • Предварительная уплата налога на недвижимое имущество и земельного налога. Вправе ли местные власти предоставлять скидку?
 • Субъект налогообложения по налогу на недвижимое имущество/земельному налогу за участок, используемый на основании договора суперфиция
 • Виньетка в случае ввозы легкового автомобиля (на ремонт), а также его вывоза на платформе автовоза
 • Продажа и распределение экспресс-тестов на COVID-19 со склада и Уведомление о начале торговой деятельности
 • Оказание услуг по автострахованию в помещении, расположенном за чертой населенного пункта, и сбор за пользование зоной дороги общего пользования и/или охранной зоной
 • Modul de aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul gospodăriilor ţărăneşti.

 

Răspunsuri la întrebările parvenite de la contribuabili sunt elaborate și de Daniela Gulea:

 • Obligațiile fiscale în cazul transmiterii terenurilor agricole în arendă cu plata arendei în produse agricole
 • Decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat pentru subiecții sectorului ÎMM
 • Convertirea datoriei față de persoana fizică în aport la capitalul social
 • Determinarea bazei valorice la înstrăinarea activelor obținute în urma privatizării.

 

Petru Griciuc publică în ediția din octombrie articole ce se referă la:

 • Procurarea revistelor şi cataloagelor specializate oferite gratis clienților. Cheltuieli deductibile sau nu?
 • Impozitul pe venit în cazul transmiterii fondatorilor GȚ lichidate a tehnicii agricole și altor echipamente
 • Documentarea și regimul fiscal al închirierii apartamentelor pentru angajați
 • Obligațiile fiscale privind impozitul pe venit în cazul retragerii de către persoana fizică nerezidentă a cotei din capitalul social al SRL
 • CET18 în cazul schimbării de către persoana fizică a locului permanent de trai (plecarea din Moldova).

 

Echipa noastră vă mulțumește pentru interesul și fidelitatea cu care ne urmăriți și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi și pe parcursul următorului an. Mai multe detalii despre campania de abonare 2022 găsiți aici.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

831 vizualizări

Data publicării:

01 Octombrie /2021 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon