27
07 2017
2383

Cererea de ajutor social poate include acordul de prestare a serviciilor comunitare

Stoparea dreptului și încetarea plății la ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului se va efectua începând cu luna următoare celei în care familia beneficiară nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, îşi schimbă locul de trai. De asemenea, dacă persoana solitară care a beneficiat de ajutor a decedat sau a fost declarată dispărută, proiectul de lege prevede stoparea efectuării plaţilor sociale. Un proiect de lege ce vine să eficientizeze mecanismul de implementare a Programului de ajutor social este propus spre consultare publică de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În același timp, proiectul conține prevederi ce se referă la prestarea activităților de interes comunitar de către șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficare de ajutor social. În acest sens, se propune introducerea unui nou capitol în Legea cu privire la ajutorul social și anume Capitolul 3 2Activități de interes comunitar, care prevede că vor face excepții de la obligația de prestare a activităților menționate familiile care beneficiază de un ajutor social de până la 30 % din nivelul lunar minim garantat, care constituie 288 lei. Totodată, vor fi scutiți de prestarea activităților de interes comunitar și șomerii care sunt în incapacitate temporară de muncă, potrivit certificatului eliberat de medicul de familie. Orele de prestare a activităților se vor calcula proporțional cuantumului social de care beneficiază familiile, dar cu condiția să nu depășească 40 de ore pe lună , iar primarul sau viceprimarul va transmite lunar lista persoanelor care au efectuat sau au refuzat antrenarea în munca comunitară. Prin proiect, autorii mai propun ca verificarea informațiilor pentru stabilirea ajutorului social să fie efectuată de către structura teritorială a asistenței sociale, prin intermediul schimbului de informații între sistemele informaționale, certificatelor prezentate, actelor confirmative sau anchetelor sociale. Documentul mai specifică condițiile în care minorul se consideră adult sau copil. Astfel, în cazul în care minorul care are capacitate deplină de exercițiu în conformitate cu art. 20 din Codul Civil al Republicii Moldova și confirmă statutele ocupaționale prevăzute de art.5 din Legea cu privire la ajutorul social, se consideră adult în condițiile legii menționate, iar în caz contrat – copil. În proiect se mai specifică faptul că în cererea pentru acordarea ajutorului social sau a celui pentru perioada rece a anului, solicitantul va menționa acordul de prestare a acitivății de interes comunitar. Proiectul poate fi consultat până la 31 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.