28
06 2021
539

CFV21, în vigoare

Începând cu 14 mai 2021, declararea contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului (Fond) se va efectua conform formularului Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fond (CFV21), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349 din 21 iunie 2021 cu privire la aprobarea formularului nominalizat și a Modului de completare și prezentare a acestuia (Ordinul SFS nr. 349/2021), publicat în MO vineri, 25 iunie, și care a intrat în vigoare la data publicării.
 
Potrivit documentului, pentru obiectele impozabile, pentru care documentele aferente tranzacțiilor au fost emise până la 14 mai anul curent, declararea contribuțiilor în Fond se va efectua conform formularului Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul SFS nr. 423/2020

 

În document este prevăzut că,  în conformitate cu art.187 alin. (21) din Codul fiscal, darea de seamă CFV21 se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

 

Totodată, Ordinul SFS nr. 349/2021 prevede completarea pct. 1 din Anexa nr.2 la Ordinul SFS nr. 423/2020 cu prevederea că ultima perioadă de raportare pasibilă declarării conform modului stabilit de prezentul ordin este perioada de raportare 1 mai – 31 august 2021.

 

Totodată, ÎP CTIF va asigura ajustarea sistemului informaţional al SFS în partea ce ține de declararea obligațiilor conform CFV21 și înscrierea obligațiilor în contul curent al contribuabilului.

 

Obligația de prezentare a CFV21, conform art. 323 alin. (4) din Legea viei și vinului nr. 57/2006 o au producătorii de material săditor viticol de soiuri pentru vin; exportatorii de struguri proaspeți sau zdrobiți de soiuri pentru vin, exportatorii de must de toate categoriile; producătorii de vinuri, de produse obținute pe bază de must și de produse vitivinicole aromatizate; producătorii de produse obținute pe bază de vin.

 

Modul de completare și prezentare a CFV21 stabilește că declararea și achitarea contribuțiilor obligatorii în Fond se efectuează până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecții contribuitori la Fond, rezidenți ai RM.

 

În condițiile în care în perioada de raportare nu au avut loc tranzacții ce constituie obiect al impunerii cu contribuție obligatorie la Fond, lipsește obligația  prezentării CFV21, cu excepția cazurilor de comercializare de către producători pe teritoriul RM a vinului materie primă și distilatelor de origine vitivinicolă în scopul utilizării lor în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole în Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.