14
07 2020
777

CNAM va efectua AOAM a părinților cu mulți copii

Pentru părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată de Guvern în baza cererii, adeverințelor de naștere ale copiilor, certificatului privind componența familiei și a atestatului de adoptator, după caz, prezentate de către persoana fizică.
 
Prevederea va fi inclusă în  Regulamentul  privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale (CC) nr.3 din 18 ianuarie 2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1585  cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din Regulamentul indicat supra.

 

Amintim că, CC, recunoscând constituționale textele „mame" de la art. 4 alin. (4) lit. m) din Legea1 nr. 1585 și de la pct. 34 subpct. 2 lit. f) din Regulament2, a reținut faptul că prin acceptarea posibilității de a acorda dreptul la asigurarea obligatorie a asistenței medicale în condiții egale în cazul ambilor părinți cu patru sau mai mulți copii trebuie să se pornească de la premisa potrivit căreia reglementarea vine să asigure asistența medicală respectivă pentru persoana care exercită în mod nemijlocit educarea și creșterea acestora.

 

Astfel, urmează a fi exclus tratamentul diferențiat în materie de acordare a dreptului la AOAM din contul statului în raport cu tații și părinții adoptivi.

 

Totodată, legislația va prevedea și faptul că Compania Națională de Asigurări în Medicină va atribui, din oficiu, statutul de persoană asigurată, ținând cont de imposibilitatea instituțiilor publice de a ține evidența acestor categorii și de prezentare a informației necesare în adresa CNAM.

 

Proiectul  propus pentru consultări publice de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale poate fi examinat până la 30 iulie curent.

 ___________________________________

1 Art.4 pct. (4). Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, specificate la alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual:…

… m) mame cu patru și mai mulți copii;

2 f) mamele cu patru şi mai mulţi copii se acordă de la nașterea/adoptarea celui de-al patrulea copil, pe termen nelimitat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.