14
04 2022
1411

CNAS: 11 erori frecvente la completarea IPC21

În rezultatul monitorizării şi verificărilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale a corectitudinea calculării şi declarării contribuţiilor de asigurări sociale de stat în tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC21 se constată, că unii plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat admit erori la calcularea şi declararea indicatorilor, în special în cazul prezentării dărilor de seamă Forma IPC21 pe suport de hârtie.
 
Astfel, plătitorii de contribuţii la BASS pentru perioadei ianuarie–februarie 2022 au admis următoarele erori:
 
 • în rândul 1.1 lit.a) - „Angajatorii, specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului 29%" s-a declarat baza de calcul fără să se declare contribuţia de asigurări sociale de stat, cu toate că contribuţia pe persoanele asigurate a fost declarată;
 
 • în rândul 1.1 lit.a) ) - „Angajatorii, specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului 29%" sunt declarate contribuţii de angajatorii, nefiind înregistraţi ca autorităţi/ instituţii bugetare şi autorităţi/ instituţii publice la autogestiune;
 
 • în rândul 1.1 lit.b) ) - „Angajatorii, specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului 24%" contribuţia declarată de angajatori nu corespunde cu „Baza de calcul a contribuţiei" x „Tariful contribuţiei";
 
 • în rândul 1.1 lit.b) ) - „Angajatorii, specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului 24%" nu au fost declaraţi indicatorii, cu toate că pe persoanele asigurate datele au fost declarate;
 
 • angajatori autorităţi/ instituţii bugetare şi autorităţi/ instituţii publice la autogestiune declară contribuţiile în alte rândurii ale dării de seamă decît rândul 1.1 lit. a);
 
 • în rândul 1.2 - „Angajatorii specificați la pct. 1.2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999" declară contribuţii angajatori, care nu au persoane angajate ce activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr.2 la Legea nr. 489/1999;
 
 • în rândul 1.4 - „Angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999" declara contribuţii angajatori nedesfășurând activitatea în agricultura;
 
 • în rândul 1.4 - „Angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999" contribuţia declarată de angajatori nu corespunde cu „Baza de calcul a contribuţiei" x „Tariful contribuţiei";
 
 • în cazul în care se declară contribuţii în rândul 1.4 - „Angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999" în alte rânduri nu se mai declară, dat fiind faptul că tariful de 24% se aplică pentru toţi angajaţii, însă unii angajatori admit erori şi declară contribuţii concomitent conform altor tarife;
 
 • în rândul 1.6  - „Liber profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, specificați la pct. 1.61din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999,  conform taxei fixe" contribuţia declarată nu corespunde taxei lunare aferentă liber profesioniştilor de 2021.25 lei;
 
 • alte categorii de plătitori declară contribuţii în rândul 1.6 decât liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei.
 
Este de menţionat că indicatorii dărilor de seamă prezentate cu erori nu pot fi utilizaţi la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale  şi duce la tergiversarea termenului de stabilire a acestora, precum şi la stabilirea incorectă a cuantumului prestaţiilor.
 
În acest context, CNAS solicită plătitorilor de contribuţii în BASS să respecte normele legale la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, precum şi a  modului de completare a Dării de seamă IPC21 reglementat în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)", aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 94/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 
CNAS și Casele Teritoriale de Asigurări Sociale reiterează deschiderea în relația cu plătitorii de contribuţii în BASS, oferind tot suportul necesar şi îndrumarea în aplicarea dispoziţiilor legale în partea ce ţine de calcularea și declararea contribuţiilor, precum şi de completarea tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC21.


via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.