24
01 2019
8499

CNAS a aprobat particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o constituie sumele care se includ în salariile calculate și alte recompense, cu excepția tipurilor de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții. Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Dispoziția nr. II-03/10-749 din 22 ianuarie 2019 privind Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019. Reamintim că, prin Legea nr. 211/2018 pentru modificarea legii privind sistemul public de asigurări sociale , prevederile legale cu caracter de aplicabilitate permanentă au fost transferate din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptată anual, în Legea privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, în această lege au fost incluse:Anexa nr. 1 – Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii • Anexa nr. 2 – Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărei condiții de muncă se încadrează în condiții speciale • Anexa nr. 3 – Tipuri de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii. Particularitățile pentru plătitorii stipulați în pct. 1.1 – 1.6 din Anexa nr.1 În Anexa nr.1 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale sunt incluse 10 categorii de plătitori. Astăzi vom descrie particularitățile pentru primele șase categorii, celelalte fiind prezentate în alt articol. Așadar, în categoria plătitorilor din pct. 1 se includ angajatorii persoane juridice sau fizice. Aceștia calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 23% sau 18%, şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. Totodată, angajatorii – autorităţi bugetare şi instituţii publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi a instituţiilor medico-sanitare, calculează şi virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense. Tot conform tarifului de 23% calculează şi virează contribuţii datorate de angajatori instituţiile de învăţământ secundar publice (liceele, gimnaziile) și instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar publice (colegiile). În același timp, instituţiile de învăţământ superior publice şi private (universităţile) şi instituţiile medico–sanitare publice şi private calculează şi virează contribuţii conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense. În pct. 2 din Anexă sunt incluși angajatorii din aviaţia civilă pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care activează în condiţii speciale de muncă. Aceștia calculează şi virează contribuţia la tariful de 33% sau 26% şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. În pct. 3 din anexă sunt indicați angajatorii, a căror activitate de bază, conform CAEM, este realizarea de programe – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care întrunesc condiţiile specificate la art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. Aici se are în vedere agentul economic cu ponderea venitului pentru anul precedent din realizarea programelor mai mult de 50% din venitul din vânzări, și angajatul care nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală etc. Aceștia calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2019 şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. În categoria plătitorilor prevăzută la pct. 4 sunt incluse persoanele care exercită independent profesiunea de medic. Acestea calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 18% şi contribuţia individuală de 6% la venitul medicului de familie – titular al practicii. La pct.5 sunt incluși rezidenții parcurilor IT. Contribuţiile de la rezidenţii parcurilor aferente angajaţilor în raport cu veniturile salariale obţinute în baza contractelor individuale de muncă şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii sunt parte componentă a impozitului unic. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi constituie 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 (6 975 lei), deci, venitul lunar asigurat al salariaţilor constituie suma de 4 185 lei. Impozitul unic se declară Serviciului Fiscal de Stat prin Declaraţia cu privire la impozitul unic (Forma IU17), care ulterior remite CNAS, pentru informare, indicatorii aferenţi bugetului asigurărilor sociale de stat. În categoria plătitorilor prevăzută la pct.6 se includ angajatorii din agricultură, care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din CAEM. Angajatorii calculează pentru toţi angajaţii contribuţia conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. Dat fiind faptului că din contribuţiile datorate de angajator 6% se compensează de la bugetul de stat, angajatorii în cauză virează la BASS contribuţia datorată de angajator în mărime de 12% şi contribuţia individuală în mărime de 6%. În cazul în care, angajatorul, pe parcursul anului 2019, desfăşoară şi alte activităţi, acesta pierde dreptul la compensaţia de 6% de la bugetul de stat şi urmează să declare şi să vireze integral contribuţia datorată de angajator în mărime de 18% pentru anul întreg. Va urma.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.