11
04 2019
627

CNAS achită prestații sociale la mai bine de 700 mii beneficiari

La 1 aprilie curent la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) erau înregistrați 699613 beneficiari de pensii. Mărimea medie a prestației constituie 1793,95 lei. Astfel, din numărul total al beneficiarilor, 524890 primeau pensie pentru limită de vârstă, mărimea căreia constituie 1732,39 lei, pensie de dizabilitate în mărime medie de 1361,29 lei se acorda pentru 124252 de persoane, iar de pensie de urmaș – 919,92 lei, beneficiau 11185 de persoane. Totodată, potrivit datelor CNAS, pensia pentru vechime în muncă a fost oferită pentru 58 de beneficiari, mărimea medie a prestației fiind de 921,68 lei, de pensii unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă au beneficiat 554 persoane, mărimea medie a pensiei constituind 8280, 84 lei. De pensii oferite participanților la lichidarea avariei de la Cernobîl au beneficiat 1733 de persoane, mărimea prestației fiind de 3587,27 lei, iar 778 de militari au primit pensii oferite militarilor în termen şi membrilor de familie ale acestora, mărimea medie a prestației constituind 1560,75 lei. Pentru angajații din domeniul culturii s-au acordat 29 de pensii cu o mărime medie de 1308,32 lei, de pensii anticipante pentru limită de vârstă (3011,27 lei) au beneficiat 6944 de persoane, iar pentru alte categorii de pensionari au fost acordate 29190 pensii, mărimea medie a prestației fiind de 4566,66 lei. Totodată, la 1 aprilie curent în baza de date a CNAS erau înregistrați 62099 beneficiari de alocații sociale de stat, mărimea medie a căreia a constituit 538,77 lei. Pentru persoanele vârstnice au fost acordate 8347 de alocații în mărime medie de 204,72 lei, pentru persoanele cu dizabilități – 10380 de alocații, mărimea medie a prestației a constituit 260,17 lei. Totodată, la 1 aprilie în țară erau 27132 beneficiari de alocații sociale pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit datelor, mărimea medie a prestației a atins nivelul de 677,51 lei. Alocații sociale pentru copii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani au fost acordate la 10498 de beneficiari, mărimea medie a prestației fiind de 701,12 lei, iar de alocații în cazul pierderii întreținătorului au beneficiat 5742 de persoane, cu mărimea medie de 575,57 lei. În același timp, la CNAS erau înregistrați 6156 beneficiari de indemnizație unică la nașterea copilului, iar mărimea prestației constituie 6303 lei. Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani a fost acordată la 45811 persoane asigurate, iar 39120 persoane neasigurate au beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5/2,0 ani, mărimea căreia a constituit 640 de lei. La situația din 1 aprilie erau înregistrați 1008 beneficiari de indemnizație lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. Potrivit datelor, la 1 aprilie curent cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă a constituit 1025,00 lei, cuantumul pensiei minime în cazul unei dizabilități severe a fost de 768,75 lei, cel pentru dizabilitate accentuată – 717,50 lei, iar în cazul unei dizabilități medii – 512,50 lei. Notă: Informația se referă la beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.04.2019, de până la indexare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.