07
02 2018
6195

CNAS: Contribuţiile 2018

Direcţia generală evidenţa contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale vine în atenţia plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat - persoane fizice care desfăşoară activitate pe cont propriu cu precizări ce ţin de modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018 (Monitorul Oficial nr. 451-463 din 29.12.2017), ce constituie încasări ale BASS gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi sunt prezentate în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 158 al Ministerului Finanţelor din 22.12.2017. Potrivit prevederilor ordinului, în anul 2018 mărimea contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice - întreprinzători individuali, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, specificaţi la punctul 1.6 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, constituie 8 424 lei. Persoanele menţionate, care sunt pensionarii, persoanele cu dizabilitate, precum şi persoanele care achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5 din anexa prenotată, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă. Suma lunară a contribuţiei individuale pentru persoanele fizice, care desfăşoară activitate pe cont propriu, constituie 702 lei. Termenul de virare a contribuţiei în cauză este lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Persoanele fizice ce desfăşoară activitate pe cont propriu (fondatorii întreprinderilor individuale, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul) virează contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii se în mărimea taxei fixe la codul ECO 121310. Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat se transferă conform următoarelor date bancare: Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat; Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat. În scopul formării corecte a codului IBAN se poate utiliza pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md compartimentul „Codul IBAN încasări". Exemplu: - Un avocat din mun. Chişinău sect. Centru urmează să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale în sumă fixă la codul IBAN - MD11TRGAAB12131001300000. - Un administrator autorizat din mun. Bălţi urmează să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale în sumă fixă la codul IBAN - MD23TRGAAB12131003000000. - O persoană fizică care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul din raionul Ialoveni satul Răzeni urmează să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale în sumă fixă la codul IBAN - MD73TRGAAB12131023340000. În conformitate cu prevederile Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018. Textul integral al documentului „Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018".

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.