23
02 2021
661

CNAS: regulament tranzitoriu la SI „Protecția Socială”

Criteriul de bază de identificare a persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale reprezintă codul CPAS – un numeric din 11 cifre. La contul personal de asigurări sociale are loc acumularea informaţiei despre contribuţiile de asigurări sociale calculate, plătite și declarate pentru fiecare asigurat, în baza căruia se stabilesc prestaţiile de asigurări sociale prevăzute de legislație.
 
Casa Națională de Asigurări Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Documentul conţine reglementări referitor la subiecţi, conţinutul şi destinaţia registrului, modul de ţinere a acestuia, drepturile şi obligaţiile posesorului, destinatarului, registratorului și furnizorului de date, regimul juridic de utilizare a datelor din registru, precum și controlul şi responsabilitatea participanților.
 
Autorii proiectului indică în nota informativăregulamentul va avea un caracter provizoriu cu o aplicabilitate tranzitorie, fiind în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial până la momentul aprobării Conceptului și Regulamentului sistemului informațional „Protecția Socială” prin hotărâre de Guvern.
 
Conform documentului, Registrul de stat al evidenţei individuale va fi un sistem unic automatizat de evidenţă nominală a persoanelor fizice şi juridice, plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv a persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale,  precum şi a beneficiarilor de prestații sociale și va substitui Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii actuale.
 
Data-limită pentru propuneri, sugestii și comentarii este stabilită la 26 februarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.