27
02 2018
795

CNPF: cerințe noi pentru actele de asigurare

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a înregistrat la 19 februarie 2018 Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16 mai 2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor, contractelor şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Documentul aprobă forma Cererii de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă. Acesta prevede că în cazul încheierii contractului de către întreprinderile de transport care au în gestiune mai multe autovehicule, tabelul de la p.2 din cerere (Caracteristica autovehiculului) nu se completează, anexându-se copiile de pe certificatele de înmatriculare ale tuturor unităților de transport pentru care se solicită asigurarea. În același timp, reprezentantul asigurătorului va verifica toate informaţiile din cerere în baza documentelor originale. În Cererea de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Cartea Verde) vor fi indicate marca și modelul automobilului, după care se completează alineatul nou - categoria. Ce ține de polița de asigurare RCA, se va indica, pe lângă data încheierii contractului, ora validării acestuia - ora/minutele/secundele. Totodată, la determinarea valabilității teritoriale a Cărții Verzi procurate se va lua în considerare faptul că acoperirea prevăzută de certificatul de asigurare eliberat pentru Azerbaidjan, Cipru și Serbia este limitată în aria geografica a statelor menționate, care sunt sub controlul guvernelor proprii ale acestor state.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.