28
08 2019
584

CNPF propune plafonarea costurilor creditelor nebancare

Organizaţiilor de creditare nebancară li se va permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare, a dobânzilor aferente şi pentru acoperirea creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar. Prevederea este inclusă de către Comisia Națională a Pieței Financiare în proiectul de modificare și completare a unor legi, înclusiv la art.31 alin (4) din Codul fiscal. Organizațiile de creditare nebancară (ONC) vor fi obligate să prezinte toate informaţiile de care dispun în privinţa tuturor debitorilor care şi-au dat acordul să prezinte informaţiile respective cel puţin unui birou al istoriilor de credit. Condițiile și modul de oferire a accesului automatizat de către biroul istoriilor de credit celorlalte birouri se va stabili de actele normative ale autorității publice competente. Scopul prevederii este minimizarea riscurilor de supra-îndatorare a consumatorilor–persoane fizice și protejarea beneficiarilor de produse de creditare nebancară. În același timp, CNPF propune completarea Codului contravențional cu un articol ce va reglementa încălcarea legislației privind activitatea ONC. Astfel, nerespectarea de către ONC a cerințelor privind elaborarea și aprobarea regulamentelor interne de activitate stabilite prin lege ar putea fi sancționată cu amendă de la 100 la 300 UC. Totodată, desfășurarea de către organizațiile de creditare nebancară cu titlu profesional a altor activități decât cele stabilite de lege se propune a fi sancționată cu amendă de la 200 la 500 UC, iar încălcarea restricțiilor stabilite în activitatea acestora – cu amendă de la 100 la 500 UC. Încălcarea de către ONC a cerințelor stabilite prin lege privind înregistrarea de stat aferente solicitării avizului sau notificare a CNPF se va pedepsi cu amendă de la 100 la 300 UC, iar încălcarea exigențelor față de administratorii și fondatorii organizației de creditare nebancară se va sancționa cu amendă de la 100 la 250 UC, neefectuarea de către ONC a auditului obligatoriu în cazurile stabilite de lege – cu amendă de 100 la 200 UC. O altă modificare propusă vizează anumite concretizări referitor la interzicerea acceptării de către OCN a fondurilor rambursabile de la public, care reprezintă o precondiție conceptuală privind modul de desfășurare a activității de către OCN. De asemenea, în vederea excluderii practicilor abuzive de acordare a împrumuturilor pe termen scurt cu aplicarea unor costuri exagerate, CNPF propune plafonarea costurilor aferente unui credit nebancar sau leasing financiar, astfel încât valoarea acestora să nu depășească valoarea împrumutului inițial contractat. Totodată, pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice în sumă de până la 50 mii de lei, se propune interzicerea modificării condițiilor contractuale în defavoarea clientului, care presupun o supra-plată față de OCN. Conform datelor CNPF, la 1 iunie 2019 activele deținute de organizațiile de creditare nebancară constituie 10 mld. lei, fiind în creștere cu 65% față de aceeași perioadă a anului trecut. Numărul beneficiarilor de credite nebancare a ajuns la 465 mii de persoane, iar valoarea medie a unui împrumut a constituit peste 18 mii lei. Reamintim că, de la 1 octombrie 2018, CNPF are ca atribuție și supravegherea organizațiilor de creditare nebancară, iar desfășurarea activității în acest domeniu fără autorizarea Comisiei este interzisă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.