10
12 2020
471

CNPF va elabora metodologia de calcul a primelor AORCA

Cadrul metodologic de calculare și aplicare al primelor aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă va fi stabilit de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) – autoritatea de supraveghere, conform actelor sale normative. Totodată, asigurătorii și intermediarii din domeniu vor fi obligați să ofere solicitantului asigurării informația privind cuantumul primei de asigurare, precum și a coeficientului bonus-malus care va fi aplicat.
 
Ieri, 9 decembrie, membrii Cabinetului de miniștri au aprobat proiectul legii pentru modificarea unor acte normative ce țin de reglementarea primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul a fost elaborat în vederea revizuirii cadrului de reglementare sectorială, prin impunerea unor noi cerințe prudențiale în sprijinirea supravegherii bazate pe prevenirea riscurilor participanților profesioniști la piața de asigurări.

 

Proiectul mai prevede că Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule va prezenta către CNPF, odată la doi ani, în termen de cinci luni de la încheierea perioadei de gestiune, un raport privind evaluarea solvabilității, rezervelor tehnice și activelor asigurătorilor licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, efectuat de către o entitate de audit cu experiență și renume internaționale.

 

Criteriile care trebuie să fie întrunite de către entitatea de audit în scopul calificării acesteia drept o entitate de audit cu experiență și renume internaționale, precum și modul de selectare și aprobare prealabilă a acesteia se stabilesc prin actele normative ale autorității de supraveghere.

 

De asemenea, pe perioada administrării speciale, acționarii și organele de conducere ale asigurătorului (reasigurătorului) se înlătură de la gestionarea și administrarea entității și a patrimoniului acestuia. Cu acordul scris al autorității de supraveghere, administratorul special poate delega o parte din atribuțiile sale altor persoane. Aceste prevederi se introduc cu scopul asigurării continutății activității și evitării efectelor negative.

 

Este un proiect important, inclusiv din cauza evoluțiilor din ultimele săptămâni în acest sector, când vedem niște încercări de a destabiliza piața, de aceea modificările sunt foarte binevenite, a menționat prim-ministrul, Ion Chicu, cu referire la acest proiect.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.