30
11 2018
4556

Codul fiscal: ce modificări sunt puse în aplicare de astăzi

Astăzi, 30 noiembrie 2018, în MO sunt publicate modificările și completările la Codul fiscal, aprobate de Parlament pe data de 1 noiembrie curent. În această informație comunicăm termenii de punere în aplicare a modificărilor, prin derogare de la prevederile Codului fiscal și Legii nr.100 cu privire la actele normative (data punerii în aplicare a acestora). Astfel, din 1 noiembrie sunt aplicate modificările art. 103 al.1 p.18, care prevede energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice și energia electrică importată de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Tot din 1 noiembrie curent la livrarea energiei electrice către operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii energiei electrice, producătorul, în baza informației prezentate de furnizorii energiei electrice, eliberează factura fiscală cu divizarea volumului de energie electrică în funcție de cota T.V.A. aplicată. Din data de 1 ianuarie 2019 va fi permisă deducerea în mărime de 100% a cheltuielilor aferente reparației mijloacelor de transport proprii utilizate la prestarea serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi, iar începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura) (aceste prevederi nu se vor aplica pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicații electronice și serviciile comunale). Celelalte modificări și completări au intrat în vigoare astăzi, 30 noiembrie. Lista surselor de venit neimpozabile este completată cu compensația bănească anuală acordată personalului didactic din instituțiile publice de învățământ general, acordată în modul stabilit de Guvern. Pentru persoanele care practică activitate independentă, dar încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 250 de lei pentru fiecare lună în care au desfășurat activitate economică (în prezent aceștia achită suma fixă de 3000 lei per an, indiferent de termenul de activitate). Legea publicată vine cu precizări privind TVA pe domeniul HoReCa. Astfel, art. 96 litera b), liniuțele a opta și a noua sunt expuse în următoarea redacție: „– 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; – 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfășurării activităţilor de cazare şi/ sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.” Notă: În nr.7 (48) al revistei ”monitorul fiscal FISC.md” din decembrie curent venim cu un articol ce reflectă poziția oficială asupra subiectului dat. În condițiile Legii nr.1593 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și Legii nr.281 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat și de asigurări medicale pentru plățile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută de legislație și pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru plătitorii indicați în anexa nr.2 la Legea nr.1593. Tot prin derogare în scopul aplicării impozitului unic pentru rezidenții parcurilor IT, pentru perioada ianuarie-iulie 2018 noțiunea de venituri salariale să include orice plată efectuată de către angajatorul rezident în folosul angajaților în bază legislației muncii și actelor normative aferente. Agențiilor economici care sunt în așteptarea soluției fiscale individuale anticipate le comunicăm, că aceste decizii urmează a fi aprobate de către Colegiul Serviciului Fiscal de Stat – un nou organ, care urmează a fi constituit în cadrul SFS. Componența acestuia va fi aprobată prin ordinul directorului SFS. Totodată, documentul prevede că entităților care livrează mărfuri atribuite la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 (combustibil pentru alimentarea aeronavelor), suma accizelor achitate până la intrarea în vigoare a legii se va restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenților economici care livrează mărfurile atribuite la pozițiile tarifare indicate destinate alimentării aeronavelor. De asemenea, recomandăm să accesați această informație.

1 comentarii

avatar
Buna ziua, dragă Redacţie! Să înţeleg, că din art.96 lit.b) liniuţa a 8 şi 9, au fost omise noţiunile " activitate operaţională se constituie EXCLUSIV din activităţi de cazare şi alimentaţie publică "… Reese că, din 01.12.2018 agenţii economici, a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului, serviciile de cazare şi alimentaţie publică le impozităm la cote " 10 % ", iar celelalte tipuri de activităţi la cota " 20 % " TVA?
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.