Știri

Codul muncii: prevederi acceptate și unele rezerve

Dreptul de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaților aleși în aceste organe și neeliberați de la locul de muncă de bază va fi exclus. Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, Codul muncii (CM) va fi completat cu prevederi ce țin de drepturile organelor sindicale. Cu toate că va fi exclusă obligativitatea acordului organului sindical la concedierea salariaților menționați, aceștia vor avea în continuare suficiente garanții legale ce le vor asigura protecția intereselor (cum ar fi consultarea prealabilă a organului sindical din unitate în cazul concedierii membrilor de sindicat). Totodată, proiectul prevede excluderea normei juridice prin care, în momentul de față, nu se admite concedierea salariaților care au fost aleși în organele sindicale timp de 2 ani după expirarea mandatului. În același timp, Guvernul nu a susținut alte două proiecte de lege ce se referă la modificarea CM, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă. Astfel, unul din proiecte a fost elaborat ca reacție la propunerile înaintate de Asociația Investitorilor Străini și prevede excluderea obligativității prezentării documentelor de evidență militară la angajare, simplificarea procedurii de concediere în caz de transfer la o altă întreprindere, deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru efectuarea controalelor medicale etc. În aviz Guvernul menționează că, la promovarea unor intervenții normative în CM, este necesară asigurarea unui consens între partenerii sociali (Guvern, patronate și sindicate) în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective. Celălalt proiect conține modificări privind suspendarea contractului individual de muncă. Aceste reglementări au impact asupra activității de întreprinzător, proiectul fiind remis spre expertiză grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în proces de elaborare a unui proiect de lege care urmează să reglementeze munca la distanță ce va fi o formă alternativă de activitate. De asemenea, avize negative au fost oferite și pentru alte două inițiative legislative pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care se referă la relațiile de muncă. În primul caz, se prevede completarea CM cu un articol ce va reglementa staționarea unității din cauza situației epidemiologice, însă Guvernul consideră inoportună introducerea acestuia, deoarece noțiunea de staționare și modul de aplicare a acesteia este prevăzută la art. 801. Un alt proiect se referă la asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților care activează în condiții grele. După cum a explicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, legislația muncii în vigoare, cu referire la plata sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, asigură respectarea drepturilor și intereselor legale ale salariaților care activează în condiții grele și, prin urmare, se consideră inoportune modificările propuse prin acest proiect.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

952 vizualizări

Data publicării:

22 Mai /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon