Știri

Coeficienții cumulativi vor fi actualizați la fiecare indexare a pensiei

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (în continuare – Regulament). Amintim, acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017. 

Documentul propus pentru consultări publice prevede modificarea Anexei nr.5 la Regulament, fiind revizuiți coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020. Fiind actualizați, aceștia vor fi aplicați din 1 octombrie 2020. Totodată, este propusă actualizarea coeficienților la fiecare dintre indexările ce vor urma, cu aprobare prin hotărâre de Guvern.

La baza argumentării proiectului autorii pun prevederile art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, conform cărora pensiile sunt indexate de două ori pe an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent celui de indexare, iar la 1 octombrie este luată în calcul rata inflației înregistrată în semestrul I al anului în curs.

Concomitent, pct.1 al art. 521 din aceeași Lege reglementează că venitul mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru limită de vârstă și al celor de dizabilitate (stabilite până la 1 aprilie 2017) se valorizează ținând cont de creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei. Diferența în mărimea pensiei obținute se indexează cu coeficientul cumulativ de indexare a acesteia de la anul stabilirii pensiei până la anul valorizării venitului asigurat, stabilit de Guvern, fiind adăugat la cuantumul pensiei în plată la data valorizării (pct.2).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Sănătăţii

832 vizualizări

Data publicării:

15 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

indexare | pensie | coeficient | Proiect | regulament

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon