17
10 2017
2504

Comandă acum semnătura electronică!

Beneficiarii „SEMNĂTURII ELECTRONICE FISCSERVINFORM” dispun de posibilitatea semnării documentelor, contractelor, rapoartelor, chiar aflându-se la distanță mare faţă de locul unde trebuie semnat actul respectiv. Semnătura electronică avansată calificată poate fi ușor utilizată pentru următoarele servicii electronice:
  • raportarea electronică către instituțiile publice SFS, CNAS, CNAM și BNS;
  • serviciul „Comanda on-line a formularelor tipizate”;
  • serviciul „e-Factura”;
  • serviciul vamal de declarare a exportului „e-Customs”;
  • solicitarea electronică a apostilei „e-Apostila”;
  • accesarea Registrului de Stat al Achizițiilor Publice „e-Achiziții” etc.
Important de reținut este faptul că, titularul unei semnături electronice în calitate de persoană fizică, având împuterniciri necesare în cadrul mai multor companii, va putea aplica aceiași semnătură deținută pentru raportarea electronică în cadrul tuturor companiilor! Obiectivul primordial al Î.S. „Fiscservinform” este creșterea accesibilității semnăturii electronice și crearea unor opțiuni simple și comode pentru interacțiunea cu clienții. Pe pagina de internet a serviciului a fost lansată și „COMANDA ONLINE A SEMNĂTURII ELECTRONICE”. Instrumentul dat contribuie la optimizarea procesului de eliberare a semnăturii electronice, prin întocmirea actelor necesare de a fi încheiate între prestatorul serviciilor de certificare și client, precum și de creare a semnăturii electronice. Prin urmare, clientul se prezintă la unul din Centrele de înregistrare ale Î.S. „Fiscservinform”, doar pentru ridicarea pachetului „Semnătura electronică” și primirea instruirii necesare. Oficiile de deservire ale Î.S. „Fiscservinform” sunt amplasate în:
  • mun. Chişinău – or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162, bir. 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
  • mun. Bălţi – or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128, bir. 103 (în incinta SFS a mun. Bălţi);
  • mun. Comrat – or. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20, bir. 3 (în incinta SFS a mun. Comrat).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.