Știri

Combaterea corupției în achizițiile publice

Proiectul hotărârii Guvernului Privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 este propus pentru consultări publice repetate, care vor dura până la 31 ianuarie, de către Ministerul Finanțelor. Documentul a fost elaborat de către grupul de lucru în componența căruia au fost incliși reprezentanții Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului Național Anticorupție, Agenției Naționale Pentru Soluționarea Contestațiilor și expertul din domeniu, iar scopul este consolidarea domeniului achizițiilor publice prin sporirea integrității, transparenței, responsabilității și rezistenței la riscurile de corupție. Valoarea medie anuală a contractelor de achiziții publice în Moldova constituie circa 6-12% din PIB și, în urma reformării și eficientizării, urmează să asigure aprovizionarea bunurilor și serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii, funcționalitatea instituțiilor publice, să contribuie la crearea mediului competitiv, iar unul din obiectivele cheie al Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice este implementarea sistemului de e-achiziții, sporirea nivelului de transparență al acestuia, reducerea riscurilor de fraudă și corupție, pentru că achizițiile publice continuă să fie un domeniu vulnerabil la riscurile enunțate. În proiect sunt indicați unii factorii care creează mediul favorabil pentru fraudă și corupție în achizițiile publice: nivelul inadecvat de salarizare în sectorul public; capacitățile slabe ale autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice; netransparența procesului de achiziții, dar și lipsa unui mecanism eficient de control ex-ante și de prevenire a fraudelor în achiziții publice, a unei etici de afaceri și concurență neloială, precum și apariția situațiilor de conflict de interese. Recunosc autorii proiectului și influența factorului politic asupra procesului de achiziții. Pentru ameliorarea situației, în Planul sectorial de acțiuni sunt trasate priorități cum ar fi revizuirea cadrului legal și regulatoriu privind achizițiile publice, optimizarea procesului de achiziții, dezvoltarea capacităților autorităților contractante în efectuarea achizițiilor publice și prevenirea corupției în domeniu, consolidarea procedurilor de control intern în cadrul proceselor de achiziții publice, consolidarea rolului mediului de afaceri și societății civile în prevenirea corupției în achizițiile publice, eliminarea barierelor birocratice, prevenirea achizițiilor aranjate, revizuirea funcțiilor și consolidarea capacităților organelor de supraveghere, control și soluționare a contestațiilor. Fiecare dintre aceste priorități este susținută de acțiuni concrete, cu termeni de realizare și rezultate scontate, finanțarea acestora fiind efectuată atât din bugetul de stat, cât și din sursele externe de finanțare. Creșterea calității și consolidarea sectorului achizițiilor publice este principalul obiectiv al proiectului, iar atingerea acetuia va fi asigurată prin crearea unui proces de achiziții publice transparent și participativ, performant și bazat pe bunele practici, implementarea procesului achizițiilor electronice, asigurarea unui instrument funcțional, cost-eficient, securizat, nediscriminatoriu, care va contribui la reducerea riscurilor și costurilor corupționale și optimizarea costurilor tranzacționale. Proiectul prevede că autoritățile publice centrale implicate vor prezenta, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune informații privind implementarea planului, iar Ministerul Finanțelor va elabora Rapoarte trimestriale de progres.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1518 vizualizări

Data publicării:

19 Ianuarie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon