20
10 2017
1418

Comitete sectoriale pentru formare profesională

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce prevede statutul juridic, modul de organizare și funcționare a comitetelor sectoriale pentru formare profesională. Potrivit proiectului, acestea vor avea drept misiune dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale pentru a sprigini învățământul profesional tehnic și formarea continuă, precum și în vederea corelării formării profesionale a anagjatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă. Comitetele sectoriale se vor constitui benevol, la nivelul ramurilor economiei, stabilite conform Clasificatorului activităților din economia Republicii Moldova, de către patronate și sindicate din ramura respectivă. După cum a menționat vice-ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnâi, crearea comitetelor sectoriale pentru formare profesională este prevăzută în Strategia de dezvoltarea a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, precum și în Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020. Hotărârea Guvernului nr.97 din 1 februarie 2013, prin care a fost aprobată Strategia de dezvoltarea a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, prevede crearea, până în anul 2020, a comitetelor sectoriale în 12 domenii de specializare, a menționat vice-ministrul. Domeniile de specializare urmează a fi identificate de Ministerul de profil și aprobate de Guvern. Printre atribuțiile acestor comitete se enumeră asigurarea unei platforme de comunicare și cooperare între partnerii sociali și autoritățile publice, participarea la elaborarea documentelor de politici la nivel național și sectorial în domeniul formării profesionale, avizarea curricumurilor pe module în învățământul profesional tehnic, identificarea activităţilor pentru care urmează a fi elaborate standardele ocupaționale. Potrivit vice-ministrului, în prezent sunt elaborate doar 33 de standarde, pe când e nevoie de 300, iar comitetele ar putea soluționa această problemă. De asemenea, comitetele vor mai avea atribuții precum participarea la elaborarea Cadrului Național al Calificărilor, precum și la actualizarea Clasificatorului ocupațiilor. Pentru implementarea proiectului va fi necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern care să reglementeze modul de acordare a alocațiilor bugetare comitetelor sectoriale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.