10
12 2021
3612

Compensațiile pentru consumul gazelor naturale/energiei termice. Regulamentul a intrat în vigoare

Dreptul la compensarea diferenței de preț în urma majorării tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și energiei termice îl au consumatorii casnici, inclusiv consumatorii din asociațiile de locatari cu centrale termice de cartier, bloc sau scară. În Monitorul Oficial de astăzi, 10 decembrie, a fost publicat și a intrat în vigoare Ordinul comun al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor nr. 15 din 7 decembrie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale/ energie termică.
 

Documentul stabilește mecanismul de compensare parțială a majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/energia termică pentru consumatorii casnici.

Astfel, pentru volumul consumat de gaze naturale pentru primii 50 m3 consumați lunar, cuantumul compensării se calculează în mărime de 67% din diferența prețului nou stabilit și mărimea prețului reglementat pentru luna octombrie 2021 (cu TVA), iar pentru 100 m3 consumați peste primii 50 m3 cuantumul se va calcula în mărime de 50% din diferența noului preț și a celui din luna octombrie, în limita volumului consumat de până la 150 m3.

 

În același timp, cuantumul compensării în cazul energiei termice se calculează în mărime de 67% din diferența noului preț și mărimea tarifului din luna octombrie, în limita de până la 1 Gcal lunar.

 

Potrivit Regulamentului, asociațiile de locatari, lunar, până la data de 4 a lunii următoare celei de consum vor prezenta furnizorilor informații privind volumul de gaze/energie termică consumat de fiecare consumator casnic, cu anexarea listei consumatorilor care beneficiază de compensare.

 

Consumatorii care s-au debranșat de la sistemul centralizat de energie termică vor beneficia de compensare doar pentru consumul de gaze naturale, asigurând dreptul acestora de a beneficia de compensare doar pentru un singur serviciu cu energie termică.

 

Este important de menționat că în facturile eliberate pe numele consumatorilor casnici se va indica separat suma totală pentru serviciile prestate, mărimea compensației și suma care urmează să fie achitată de către fiecare consumator supă recalculare.

 

Compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea tarifelor se efectuează lunar pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.