17
12 2019
908

Competenţe profesionale pe piaţa forţei de muncă vs oferta educaţională

Valorificarea capitalului uman prin studii de calitate şi angajarea eficientă pe piaţa muncii prevede racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii ratei integrării socio-profesionale şi autorealizării personale, a productivităţii forţei de muncă, a creşterii nivelului economiei naţionale. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare proiectul Ghidului metodologic pentru transpunerea competenţelor profesionale în rezultate ale învățării. Documentul va asigura corelarea dintre cererea de competenţe profesionale pe piaţa forţei de muncă şi oferta educaţională, consolidarea parteneriatului dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii, care vor genera oferta educaţională ce va corespunde cantitativ, calitativ şi structural cererii de forţă de muncă. Proiectul prevede că transpunerea cerinţelor pieţei muncii în rezultate ale învăţării parcurge câteva etape. Astfel, în Etapa I se vor consulta documentele regulatorii și anume Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM). Angajatorul şi angajatul pot stabili raporturi de muncă doar conform ocupaţiilor stipulate în CORM. Pasul II – analiza descriptorilor de nivel. În această etapă se va stabili corespunderea complexităţii competenţei profesionale stipulate în standardul ocupațional sau în standardul de competență cu complexitatea nivelului de calificare în baza prevederilor HG nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova. Pentru corelarea corectă a nivelului de complexitate a competenței profesionale cu complexitatea nivelului de calificare, se analizează cerințele pieței muncii corelate cu prevederile descriptorilor de nivel al calificării și descriptorii nivelului de educație. Pasul III – deducerea rezultatelor învăţării se face în câțiva pași: analiza atribuțiilor și sarcinilor de lucru din profilul ocupațional; analiza fiecărei competențe din standardul ocupațional și deducerea suportului cognitiv și a suportului aptitudinal. Pasul IV – formularea rezultatelor învăţării. Competenţele sunt formulate în termeni de cerinţe asociate unei singure profesii, care permit angajarea în câmpul muncii. Procesul de transpunere a competențelor în rezultate ale învățării se corelează complex cu activitatea profesională prin indicarea acțiunii profesionale; specificarea condițiilor de realizare a acțiunii profesionale, indicând contextul în care trebuie demonstrată acțiunea și stabilirea performanțelor activității profesionale prin rezultate vizibile. Ghidul intră în vigoare la data aprobării de către MECC și va fi actualizat cel puțin o dată la cinci ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.