Știri

Conceptul SIA „e-Integritate”, publicat

Semnarea și depunerea în formă electronică a declarațiilor de avere și interese personale se va efectua prin intermediul sistemului informațional automatizat „e-Integritate”. Conceptul tehnic al acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 29 martie curent. SIA „e-Integritate” reprezintă un sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării și analizării automate a declarațiilor indicate, înregistrării interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau funcțiilor de demnitate publică și gestiunii ulterioare a acestor înregistrări, precum și facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public. Proprietarul SIA „e-Integritate” este statul, iar resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea SIA vor fi asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare. Posesorul SIA „e-Integritate” este ANI, cu drept de gestionare și de utilizare a datelor și a resurselor sistemului. Completarea formularului declarației este disponibilă subiectului declarării care accesează portalul electronic. După procedura de autentificare prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului, subiectul declarării are o interfață de utilizator interactivă, prin care completează formularele electronice similare structurii și conținutului formularelor pe suport de hârtie. Formularul electronic al declarației conține opt casete informaționale: informații generale, venituri, bunuri imobile, bunuri mobile, active financiare, cote-părți/acțiuni, datorii și interese personale. SIA „e-Integritate” va fi integrat cu Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, Registrul de stat al transporturilor, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul de stat al populației, Registrul bunurilor imobile și alte sisteme informaționale automatizate, necesare dezvoltării SIA „e-Integritate”. Utilizatorii SIA „e-Integritate” sunt: • subiecții declarării • utilizatorii anonimi – orice persoană neautentificată în sistem care poate accesa liber datele cu caracter public din declarații și din Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică • președintele/vicepreședintele Autorității • membrii Consiliului de Integritate • inspectorii de integritate • operatorii redactare. Potrivit conceptului, sesiunea de lucru în SIA „e-Integritate” se blochează, la solicitarea utilizatorului sau automat, după maximum 15 minute de perioadă inactivă a utilizatorului, fapt care face imposibil accesul de mai departe până în momentul în care utilizatorul nu deblochează sesiunea prin metoda trecerii repetate a procedurilor de identificare și autentificare. În SIA „e-Integritate” sunt incluse următoarele acte: • declarațiile de avere și interese personale • dovada de primire a declarației de avere și interese personale • solicitarea de rectificare sau radiere a datelor despre interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică • lista persoanelor care au interdicții de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică • documentele în cadrul derulării cazurilor de control (sesizări de la persoane fizice și juridice și sesizări din oficiu, procese-verbale, solicitări de informații, răspunsuri la solicitări, date, informații, înscrisuri și documente justificative solicitate, înștiințări, acte de constatare, cereri de chemare în judecată, referințe, contestații, declarații de imparțialitate). Implementarea conceptului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, dat fiind faptul că SIA este creat cu suportul Băncii Mondiale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1475 vizualizări

Data publicării:

01 Aprilie /2019 11:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

SIA | e-integritate | concept | avere | interese personale | ANI | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon