13
01 2020
1190

Conformarea contribuabililor 2020: segmentele prioritare

Potrivit Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2020 publicat de Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anului curent SFS va monitoriza următoarele 7 domenii de activitate, care au fost selectate prin prisma analizei riscurilor de neconformare fiscală. Comparativ cu anul 2019, lista activităților a fost completată cu comerțul electronic și comerțul cu ridicata a mărfurilor. Potrivit Programului, din 148912 agenți economici persoane juridice partea preponderentă în colectarea veniturilor la bugetul public național o au cei ce își desfășoară activitatea în agricultură, construcții, comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport, depozitare și alte servicii. În sectorul construcției, activitățile de monitorizare vor viza producerea și comercializarea betonului, comerţul cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire, lucrări speciale de construcţii și comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare. În același timp, activitatea agricolă include două sectoare care vor fi monitorizate prioritar în anul 2020: fitotehnia - cultivarea plantelor anuale și/sau perene și zootehnia – apicultura, pescuitul și acvacultura. Alimentația publică se individualizează ca o componentă distinctă a economiei, orientată spre satisfacerea nevoilor de consum. SFS va verifica restaurantele și alte locații pentru evenimente și servicii de alimentație. Totodată, pentru anul curent organul fiscal și-a planificat monitorizarea a 4 segmente din domeniul transportului, întreținerii și reparației autovehiculelor: transportul auto de călători în folos public în regim de taxi, transportul de călători și bagaje, spălătoriile auto, precum și centrele de asistență tehnică. Centrele spa, cele medicale, sălile de sport și frizeriile sunt segmentele prioritare din domeniul servicilor de înfrumusețare ce vor fi monitorizate de SFS și în anul curent, ca și domeniul comerțului cu ridicata a mărfurilor, activitatea depozitelor en gros. Potrivit Raportului cu privire la rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului e conformare voluntară pentru anul 2019, obligațiile fiscale achitate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați au înregistrat, în primele 9 luni ale anului, o creștere cu 19% comparativ cu perioada similară a anului 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.