24
01 2020
1047

Conformarea fiscală a persoanelor fizice contribuabili mari

Serviciul Fiscal de Stat și-a stabilit obiectivele prioritare pentru creșterea nivelului de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari. Potrivit Strategiei de conformare fiscală a persoanelor fizice contribuabili mari pentru anii 2020-2022, SFS se va axa pe următoarele 3 obiective în administrarea acestei categorii de contribuabili: • crearea și dezvoltarea instrumentelor analitice pentru cuantificarea potențialului fiscal a persoanelor fizice contribuabili mari (PFCM) • modernizarea procedurilor de interacțiune dintre SFS și PFCM • implementarea tehnicilor eficiente de conformare bazate pe instrumente de cuantificare a riscurilor de neconformare fiscală Pentru realizarea obiectivelor sunt prevăzute o serie de acțiuni, cum ar fi: elaborarea și aprobarea conceptului profilului PFCM, obținerea și evidența canalelor de comunicare cu PFCM în scopul optimizării eforturilor SFS pentru prestarea serviciilor, identificarea și evidența persoanelor de contact (reprezentanți ai PFCM) cu scopul optimizării proceselor de administrare fiscală în care sunt implicate PFCM, aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a PFCM, mediatizarea și sensibilizarea opiniei publice aferente rezultatelor obținute ca urmare a acțiunilor de conformare benevolă/forțată etc. Este de menționat că pe parcursul anilor 2018-2019 au fost modificate criteriile de identificare a contribuabililor mari persoane fizice, pentru a facilita procesul de înțelegere a profilului unei persoane fizice cu avere mare. În acest sens, s-a propus mărirea numărului maxim de PFCM până la 600 de persoane fizice și includerea în listă a persoanelor care întrunesc cel puțin două din următoarele criterii: • sunt rezidenți fiscali ai Republicii Moldova; • veniturile obținute pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune, depășesc cumulativ suma de 3 mil. lei; • valoarea cumulativă a activelor deținute în perioada ultimului an fiscal depășește 50 mil. lei Notă: PFCM au obținut/declarat venituri aferente anului 2018 în valoare de 2,97 mld. lei, comparativ cu anul 2017, suma respectivă s-a majorat cu 6,15% sau cu 172,12 mil. lei. Ponderea acestora în totalul veniturilor obținute/declarate de către toate persoanele fizice a constituit 4,99%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.