20
02 2020
694

Consiliul Economic: noile prevederi ale declarării valorii în vamă a mărfurilor

La 1 martie curent va intra în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin HG nr.974/2016. Prevederile documentului au fost discutate astăzi în cadrul ședinței extinse a Comitetului Consultativ de pe lângă Serviciul Vamal și Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. După cum au menționat reprezentanții Serviciului Vamal, prin această hotărâre au fost introduse noi prevederi ce au ca scop îmbunătățirea procesului de declarare a valorii în vamă și țin de informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat; documentarea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat; acordarea dreptului la replică în cazul în care declarantul nu este de acord cu decizia organului vamal, reglementarea procedurii de declarare a cheltuielilor suportate cu mijlocul de transport propriu etc. Astfel, în cazul în care organul vamal are suspiciuni întemeiate că valoarea de tranzacție declarată reprezintă cuantumul total plătit, se solicită declarantului să furnizeze informații suplimentare, în funcţie de specificul tranzacţiei. Acestea, cu indicarea expresă, vor fi înscrise de către organul vamal în actul de inspecție. În acest sens, reprezentanții mediului de business au atenționat asupra faptului ca inspectorii vamali să nu solicite la categoria informații suplimentare și informații cu caracter de secret comercial. De asemenea, începând cu 1 martie, declarantul poate solicita aplicarea procedurii de amânare a determinării definitive a valorii în vamă prin depunerea unei cereri scrise sau în formă electronică la postul vamal responsabil de perfectarea actelor vamale. În Regulament au fost transpuse și prevederile din legislația europeană ce se referă la aplicarea reducerilor. Astfel, în scopul determinării valorii în vamă, reducerile se iau în considerare dacă se atribuie mărfurilor de evaluat și, la momentul acceptării declarației vamale, în actele comerciale aferente tranzacției. Reducerile comerciale se acceptă dacă sunt specificate în factură/invoice sau în contractul de vânzare-cumpărare și/sau confirmate suplimentar în alte acte comerciale furnizate organului vamal la momentul acceptării declarației vamale. Reducerile care rezultă din modificări în actele comerciale survenite după acceptarea declarației vamale nu se iau în considerare. De asemenea, Regulamentul a fost completat cu un capitol ce va reglementa particularitățile procedurii de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă a bunurilor introduse de persoanele fizice ce desfășoară activități independente. La momentul actual, funcționarii vamali sunt instruiți asupra aplicării noilor prevederi ce țin de declararea valorii în vamă a mărfurilor. Mediul de business a menționat necesitatea includerii unor prevederi ce ar reglementa fluctuația politicilor de preț, mai ales în cazul importului produselor alimentare pentru care prețul este influențat de bursele internaționale. De asemenea, oamenii de afaceri au solicitat discuții suplimentare ce vizează declararea mărfii în cazul importului de carne și pește, precum și la regimul vamal de admitere temporară. Mai multe detalii despre modificările operate la Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor pot fi obținute din articolul elaborat de șeful Departamentului valoarea în vamă, Serviciul Vamal, Maria Bîrcă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.