11
03 2020
389

Consultări publice: modul de anulare a obligațiilor fiscale în SCITL

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal1. Documentul reglementează modalitatea stingerii restantelor, ale căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL). Se supun anulării, conform situaţiei din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, obligaţiile fiscale restante ale unui contribuabil în cuantum de până la 10 lei în total aferente clasificaţiilor economice, ale căror evidență este ținută în SCITL, la plățile reglementate de CF. Selectarea/identificarea contribuabililor se efectuează de către subdiviziunea responsabilă a SFS – Direcţia evidenţă şi informaţii fiscale (DEIF) până la 1 februarie a anului următor celui de gestiune. DEIF asigură întocmirea și remiterea listelor contribuabililor în format Excel subdiviziunilor SFS conform razelor de deservire ale SCITL, până la 5 februarie a anului următor celui de gestiune, iar acestea le vor remite SCITL în termen de 3 zile lucrătoare. Listele persoanelor cărăra le pot fi anulate restanțele de până la 10 lei vor fi semnate de către primar și prezintate spre examinare și aprobare Consiliului local în termen de până la 25 februarie a anului următor celui de gestiune, iar până la 10 martie Consiliul local adoptă Decizia privind anularea obligațiilor fiscale. Totodată, subdiviziunile SFS conform razelor de deservire verifică informațiile prezentate în SCITL prin contrapunerea sumei totale a obligațiilor fiscale indicate în Decizia adoptată și a datelor din fișierele în format Excel și, în termen de până la 25 martie, expediază deciziile pentru generalizare la adresa electronică planificare.statistică@sfs.md, iar în cazul constatării unor divergențe, acestea se înlătură de către serviciul de colectare, care asigură prezentarea repetată a informațiilor în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la informare. La solicitarea contribuabililui sau a reprezentantului legal al acestuia, subdiviziunile SFS din raza de deservire a contribuabilului vor elibera informaţia ce atestă sumele anulate din Sistemul Informaţional al SFS (suma totală, localitatea, clasificaţia economică, buget şi tipuri de plăţi). Autoritatea fiscală invită toate părțile interesate să prezinte obiecțiile și propunerile la proiect până la data de 13 matrie curent la adresa diana.baesu@sfs.md. Reamintim că, săptămâna trecută SIA SCITL a fost lansat în exploatare industrială. SCITL va administra următoarele impozite şi taxe locale: • impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); • impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); • taxa de la posesorii de câini; • taxa pentru parcaj și taxa pentru salubrizare. ___________ 1 Se supun anulării, conform situației din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanțele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de pînă la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidență ale organelor abilitate cu atribuții de administrare fiscală, menționate la art. 131 alin. (1) din prezentul cod, la plățile reglementate de Codul fiscal. Determinarea și stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanțelor în sistemele proprii de evidență ale organelor menționate se efectuează individual de către fiecare organ în parte

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.