Știri

Continuitatea activității Curții de Conturi

Curtea de Conturi va avea dreptul de a sesiza organele de urmărire penală despre depistarea încălcărilor ale căror constatare și examinare țin de competența acestora, prin remiterea materialelor aferente auditului public extern. În Monitorul Oficial din 30 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 10 din 12 februarie 2021, prin care au fost operate modificări în unele acte normative, inclusiv  în Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
 
Noile prevederi au ca scop completarea vidului legislativ în privința asigurării măsurilor și recomandărilor formulate de auditori și depășirii problemelor legate de responsabilizarea conducerii entităților audiate, precum și asigurarea continuității activității Curții de Conturi.

 

Astfel, în cazul emiterii de către Curte a opiniei contrare sau în cazul imposibilității exprimării opiniei asupra situației financiare, autoritatea ierarhic superioară sau cea cu competența legală de numire în funcție a conducătorului autorităţii auditate va putea porni procedura disciplinară față de conducătorul responsabil de perioada auditată. În sensul legii, imposibilitatea de exprimare a opiniei reprezintă concluzie a auditorului public care nu poate să obțină probe de audit suficiente și adecvate pe care să își fundamenteze opinia de audit sau concluzie privind faptul că posibilele efecte asupra situațiilor financiare ale denaturărilor nedetectate ar putea fi atât materiale, cât și omniprezente.

 

Legea mai prevede că rapoartele de audit financiar și hotărârile Curții de Conturi prin care acestea au fost aprobate cu emiterea opiniei contrare sau cu imposibilitatea exprimării opiniei asupra situației financiare a autorității se vor remite Parlamentului și Guvernului pentru luare de cunoștință și întreprinderea măsurilor ce se impun.

 

De asemenea, în scopul exercitării atribuțiilor, instituția va avea dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv datele cu funcție de identificare, fără consimțământul subiecților datelor cu caracter personal.

 

Totodată, Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a fost completată cu prevederi ce vor reglementa opiniile de audit financiar.  Astfel, auditul se finalizează cu emiterea uneia dintre următoarele opinii asupra situațiilor financiare: opinie fără rezerve, opinie cu rezerve, opinie contrară, imposibilitate de exprimare a opiniei. Emiterea opiniei contrare sau imposibilitatea exprimării opiniei din motive imputabile conducătorului entității publice auditate va constitui un dezavantaj la ocuparea unor asemenea funcții pe viitor.

 

Legea va fi pusă în aplicare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

567 vizualizări

Data publicării:

04 Mai /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon