06
05 2020
777

Contravenţiile constatate în anul 2019, în scădere

Pe parcursul anului 2019 au fost constatate 38,4 mii contravenții și adoptate 37,9 mii decizii de aplicare a pedepsei în cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare, potrivit datelor cu privire la contravențiile aplicate în anul trecut, publicate de Biroul Național de Statistică. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții a fost amenda, concomitent pentru 673 contravenții a fost aplicată confiscarea, iar în cazul a 59 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului. În această categorie au predominat încălcările ce țin de modul de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, fiind aplicate amenzi în circa 9,4 mii cazuri. Totodată, amenzile privind încălcarea regulilor vamale au constituit 19,7% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care urmează desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător - 18,1% și încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control - 15,9%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor privind vinieta au constituit 6,3% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea regulilor de comerț – 3,2% din amenzi. În același timp, datele indică faptul că în anul 2019 au fost constatate în total 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul 2018. Cele mai multe contravenții pentru care au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale au fost constatate de către organele Ministerului Afacerilor Interne - 84,8%, după care urmează cele constatate de autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor – 5,9%, judecătoriile raionale şi municipale - 2,4%, Serviciul Vamal - 2,1%, Inspectoratul pentru Protecția Mediului - 1,5% și alte organe care au o pondere nesemnificativă – 3,3%. În același timp, după categorii de contravenții, aproape fiecare a doua decizie de aplicare a sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (62,8%), fiind în scădere cu 14,8% față de anul 2018, urmate de deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile imobiliare (10,8%), acestea micșorându-se cu 24,8%, comparativ cu anul precedent. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei, urmează cele adoptate pentru contravenţiile ce atentează la ordinea și securitatea publică (9,8%), contravențiile care atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice (4,9%) și cele care atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (2,5%). Gradul de încasare a amenzilor aplicate la nivel de țară pentru contravențiile constatate în anul 2019 este de 40 %. Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenţii. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate a fost înregistrată în domeniul agricol și sanitar-veterinar – 48,0%, în cazul contravențiilor în domeniul protecției mediului – 46,3%, în cele ce atentează la regimul de transporturi – 45,4% și în cele ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova – 44,6%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor ce afectează activitatea autorităților publice - 18,6% și care atentează la drepturile reale –18,2%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.