23
06 2020
1083

Contribuabilii mari: noi criterii de selectare

Atât procedura cât și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare pentru persoanele fizice și juridice vor fi modificate. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari, iar actul normativ în vigoare (Ordinul nr.1387/2016 al SFS)  urmează a fi abrogat după punerea în aplicare a noilor prevederi.
 
Conform proiectului, numărul contribuabililor maripersoane juridice va fi diminuat până la 550 de entități și persoane fizice ce practică activitate de întreprinzător (la momentul actual este prevăzută includerea în listă a 650 de persoane), iar a persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător – de la 600 până la 500. Eligibili pentru includere în listă vor fi considerați contribuabilii (persoane juridice și fizice) rezidenți ai RM care desfășoară activitate legală de întreprinzător de cel puțin 3 ani, iar dintre persoanele fizice – cetățenii și persoanele fizice care practică activitate profesională și sunt rezidenți fiscali ai RM.
 
Contribuabilii mari vor fi selectați pe trei criterii: de bază; specifice și de continuitate. În proiectul documentului fiecare criteriu include mai mulți indicatori. Spre exemplu, criteriul de bază presupune ca vor fi luate în calcul cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea şi /sau valoarea livrărilor, declarate pentru 11 luni ale anului curent (pe viitor, 50% din numărul contribuabililor vor fi selectați conform acestui criteriu pe principiu descrescător, la moment în vigoare fiind 80%);  volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent (40% din numărul contribuabililor vor fi selectați conform acestui criteriu pe principiu descrescător. Actualmente – 20%).
 
 Noutatea absolută pentru obținerea statutului de contribuabil mare este fondul de salarizare declarat și achitat de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea și/sau pentru 11 luni ale anului curent. Conform acestui indicator vor fi selectați 10% din numărul contribuabililor.
 
Ce ține de lista contribuabililor mari persoane fizice, acestea pot pretinde la stautul respectiv dacă, pe lângă criteriile stabilite anterior (rezidenţa fiscală a RM; veniturile pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare celei de gestiune depășesc cumulativ suma de 3 mil. lei și valoare activelor deținute în perioada ultimului an fiscal peste 50 mil. lei) dețin controlul direct și/sau indirect asupra persoanei juridice – contribuabil mare. În listă vor fi incluse persoanele fizice ce întrunesc cel puțin trei din patru criterii.
 
Proiectul poate fi consultat aici  până la data de 26 iunie 2020.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.