09
11 2018
1540

Contribuția în sumă fixă la BASS va constitui 9456 lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) pe anul 2019 se aprobă la venituri și cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii lei. În cadrul ședinței de ieri, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019. Astfel, față de veniturile precizate pentru anul 2018, cele estimate pentru anul viitor sunt în creștere cu 10,8%. Ponderea veniturilor BASS în PIB pentru anul 2019 se estimează la 10,2%. Sunt în creștere și cheltuielile prognozate pentru anul 2019, la fel cu 10,8%. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitori, se stabileşte în mărime de 9456 lei. În același timp, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii calculată pentru persoanele care își prelucrează individual terenul se stabileşte în mărime de 2412 lei. Potrivit proiectului, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către CNAS, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întârziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat. Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari se stabilesc la maximum 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Documentul mai prevede că taxa de comision la sumele eliberate în numerar de către instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte la maximum 0,25% din suma eliberată. Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani va fi de 1100 de lei. Cât privește distribuirea cheltuielilor, pentru subprogramul „Administrarea sistemului public de asigurări sociale”, acestea vor constitui 185923,8 mii lei, cu 611,6 mii lei mai mult decât în anul 2018. Pentru activitatea „Managementul autorităților administrative centrale” se prognozează cheltuieli în sumă de 159039,9 mii lei, cu 546,5 mii lei mai multe decât în anul curent. Cheltuielile de personal vor constitui 119283,9 mii lei, mai mult comparativ cu anul curent cu 4532,1 mii lei. În acest caz, majorarea este argumentată de trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare. De asemenea, vor crește și cheltuielile pentru subprogramul „Protecție în caz de incapacitate temporară de muncă”, cu 22,0% mai mult față de anul curent, și vor constitui 513365,2 mii lei sau 2,4% din totalul cheltuielilor. Totodată, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl sunt prognozate cheltuieli în sumă de 66629,5 mii lei pentru 2279 beneficiari, care sunt destinate pentru acordarea biletelor de tratament balenosanatorial sau compensarea acestuia. Reamintim că în ședința de ieri, 8 noiembrie, Guvernul a aprobat și proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.