12
02 2018
2099

Convertoare pentru televiziunea digitală terestră, din bugetul de stat

Circa 72 de mii de familii defavorizate din țara noastră, care au primit ajutor social în anul 2016, vor beneficia gratuit de convertoare pentru conectarea la televiziunea digitală terestră. Hotărârea Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare a familiilor beneficiare de ajutor social, aprobată de cabinetul de miniștri la 7 februarie, a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent. Documentul prevede că, în perioada 1 martie – 5 mai 2018, familia beneficiară de ajutor social care dispune de un televizor funcțional ce nu recepționează semnalul digital, va înregistra o cerere privind dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră la asistentul social comunitar din localitatea în care își are reședința. Listele solicitanților înregistrați vor fi generalizate de către structurile teritoriale de asistență socială și aprobate de către vicepreședintele raionului sau a municipiului pe probleme sociale. Structurile teritoriale de asistență socială, la rândul lor, vor prezenta, până la 15 mai, Ministerului Economiei și Infrastructurii datele statistice privind numărul solicitanților pe localități. În baza acestor date Ministerul Economiei şi Infrastructurii va estima cheltuielile necesare pentru dotarea cu convertoare şi va înainta propuneri de suplinirea bugetului. Reamintim că în mai 2015 a fost aprobat Programul privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digital terestră, potrivit căruia urmează să fie eliberate licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul creării a 3 reţele de televiziune digitală terestră (multiplexe) cu acoperire naţională şi 21 – cu acoperire regională. Potrivit estimărilor, circa 209 mii de persoane vor putea beneficia de avantajele oferite de televiziunea digitală după deconectarea televiziunii analogice. Beneficiarii vor avea acces la 15 posturi TV. Costul proiectului este de 50 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.