26
01 2018
1652

Costul ospitalităţii

Pentru o delegaţie străină pot fi organizate cel mult două mese oficiale. Dacă în timpul aflării delegaţiei se organizează mese oficiale de câteva autorităţi, atunci numărul total al acestora nu trebuie să depăşească trei. Această normă este prevăzută în Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine, susținut ieri de Guvern. Еlаbоrаrеа proiectului rezultă din necesitatea actualizarii nоrmеlоr finаnсiare prevăzute pentru рrimirеа și dеsеrvirea delegațiilor și реrsоаnеlоr oficiale, suportate de către autoritațile finanțate din bugetul public nаliоnаl, a subliniat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, precizând că au fost recalculate normele financiare la indicele prețului de consum, precum și ajustate unele poziții la valoare mărfurilor și a serviciilor pe piața internă. Documentul stabilește norme privind utilizarea mijloacelor financiare pentru recepția delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine de către APL și APC, alte autorităţi publice, instituţiile bugetare, autoritățile publice la autogestiune, finanţate din bugetul public naţional. La deservirea delegațiilor și a persoanelor oficiale străine, cu efectuarea cheltuielilor respective din contul alocaţiilor bugetare, va fi necesară întocmirea documentară a vizitei, ce presupune ordinul conducătorului autorităţii care primeşte delegaţia, cu indicarea componenţei delegaţiei (numele, funcţiile deţinute), a scopurilor, termenelor şi a programului vizitei, precum și devizul de cheltuieli. Potrivit Regulamentului, întocmirea devizelor de cheltuieli pentru recepția delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine se efectuează ţinându-se cont de distribuirea acestora pe grupe în funcție de persoana care conduce delegaţia străină. Planificarea şi utilizarea mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine se efectuează conform normelor stabilite în tabel:
Categoriile de cheltuieliNoteVolumele maxime de
cheltuieli conform grupelor
de delegaţii (lei)
Grupa
I
Grupa
II
Grupa 
III
12345
1. Organizarea meselor oficiale:----
1.1. dejun, dineupentru un
participant
900700500
1.2. masă bufet, recepţiepentru un
participant
800650450
1.4. ceai (cafea, ceai, apă, suc, produse
de patiserie)
pentru un
participant
200150100
2. Activităţi cu caracter culturalştiinţificpentru un
participant
600550500
3. Organizarea hranei în afara
meselor oficiale (mese neoficiale)
pentru un
participant, pe zi
850650550
4. Cadouri:----
4.1. pentru conducătorul delegaţiei
oficial
pentru un
participant
3 0001500750
4.2. pentru membrii delegaţiei oficialepentru un
participant
800600500
5. Articole de cancelarie (programe,
mape, invitaţii, pixuri, plicuri, agende,
ecusoane etc.)
pentru un
participant
200150100
6. Băuturi, şampanie, vin cu ocazia
sosirii, plecării delegaţiei, semnării
acordurilor bilaterale sau înmînării
distincţiilor de stat
pentru un
participant
403020
7. Ceremonialul de întîmpinarepentru o
delegaţie
350--
8. Buchete de flori la sosirea şi
plecarea delegaţiei
pentru o delegație600350200
9. Flori pentru amenajarea sălii în
care se vor desfăşura mesele oficiale,
reuniunile şi întîlnirile oficiale
pentru o delegație 15001000500
10. Băuturi, cafea, ceai, apă minerală
în timpul tratativelor, şedinţelor de
lucru
pentru un participant, pe zi1007550
11. Pauză de cafea (cafea, ceai, apă,
suc, produse de patiserie)
pentru un
participant
1108565
12. Remunerarea muncii
traducătorilor contractaţi:
----
12.1. cu traducere consecutivă a textelorun traducător/oră1000
12.2. cu traducere sincronă cu utilaj
special
un traducător/oră120011001000
Dacă delegaţia străină este constituită din cel mult 5 persoane, ea este însoţită de o persoană din partea Republicii Moldova, iar în caz de necesitate şi de un traducător din contul autorității care primeşte delegaţia. Dacă din delegaţie fac parte mai mult de 5 persoane, numărul traducătorilor ce o deservesc şi al persoanelor însoţitoare poate fi stabilit din calculul – un traducător şi 1-2 însoţitori pentru 5 membri ai delegaţiei. Cheltuielile pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine cu transportul auto al autorităţii responsabile de deservire se prevăd din calculul remunerării pe o unitate de timp. Astfel, pentru conducătorul delegaţiei grupelor a II-a şi a III-a – un automobil şi pentru membrii delegaţiilor menţionate – un automobil la 3 persoane, cu folosirea transportului auto până la 12 ore pe zi, în funcţie de program, necesităţile de serviciu şi protocolare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.